Jednou z najmladšie pôsobiacou a začínajúcou základnou organizáciou je DO Fénix Námestovo, Hattalova 968/33. Jej predsedníčkou je Katarína Tomulcová. Prvé stretnutia mladých ľudí z Námestova s Fénixom boli v spolupráci s DO Fénix Krásno nad Kysucou. So začiatkom ich činnosti im veľmi pomohli. Ich doterajšie aktivity boli zamerané najmä na pomoc klientom DSS a krízového centra, seniorom a podporu životného prostredia. Už teraz sa tešia na ďalšie spoločné aktivity.

Kontaktné údaje

PaedDr. Katarína Tomulcová
Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

Napísať e-mail


Články DO FÉNIX Námestovo, Hattalova 968/33