Jedným zo zakladajúcich členov našej organizácie bolo v roku 1991 aj Sládkovičovo. Odvtedy už uplynulo veľa rokov a počas dlhej a bohatej histórie ich činnosti už oslovili stovky detí. Predsedom Detskej organizácie Fénix Sládkovičovo je dlhoročný fénixák Paľko Macura. Za najdôležitejšiu a jedinečnú úlohu považujú pravidelné stretávanie sa členov v základných kolektívoch počas celého roka. Počas uplynulého viac ako štvrťstoročia svoje úsilie zamerali na prírodu, realizáciu vodáckych splavov našich riek, lyžiarskych pobytov v Krkonošiach, na Spiši i v Podhradí. Popri iných činnostiach je u ich členov najväčší záujem o turistické podujatia a pobyt v prírode, kde majú možnosť objavovať, poznávať a taktiež užívať si romantiku pri táborových ohňoch v kolektíve svojich rovesníkov. Tradičným podujatím je napríklad Otvorenie turistickej sezóny – 101 FKM alebo pochod Za krásami jesene v závere turistickej sezóny na konci roka.

Kontaktné údaje

Mgr. Pavol Macura
Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo

Napísať e-mail


Články DO FÉNIX Sládkovičovo