V októbri 2019 vznikla ďalšia základná organizácia a to Detská organizácia Fénix Sládkovičovo, Školská 1087. Jej predsedníčkou sa stala Peťa Šimková.

Kontaktné údaje

Mgr. Petra Šimková
Školská 1087, 925 21 Sládkovičovo

Napísať e-mail


Články DO FÉNIX Sládkovičovo, Školská 1087