Detská organizácia Fénix Závod s jej predsedníčkou Jankou Jedninou má už dlhoročnú tradíciu svojej činnosti. Zameriavajú sa najmä na zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže. Počas roka organizujú rôzne turistické výlety, hry v prírode, kultúrne aktivity ako návštevy kina, výstav či múzeí a stým spojené poznávanie nášho krásneho Slovenska. Všetky tieto aktivity vedú k tomu, aby deti poznali svoj kraj a svoju krajinu, naučili sa spolu vychádzať a rešpektovať sa, naučili sa samostatnosti od rodičov a taktiež aj ako sa správať vo svete slušne.

Kontaktné údaje

Mgr. Jana Jediná
Závod 908, 908 72 ZávodČlánky DO FÉNIX Závod