Jednou zo základných organizácií, ktorá je vo Fénixe takmer od jeho vzniku je aj Detská organizácia Fénix Zemplínska Teplica. Zakladal ju vtedy pán Pavel Roman, ktorý ju aj dlhé roky obetavo viedol. V súčasnosti je predsedníčkou Mirka Stropkaiová, ktorá pokračuje v tejto záslužnej práci. V Zemplínskej Teplici sa deti stretávajú na tvorivých dielňach, premietajú si filmy, športujú a spolu s rodičmi si napríklad aj opekajú. Deti tak zmysluplne trávia svoj voľný čas, nadväzujú nové kamarátstva, naučia sa nové užitočné veci a dozvedia sa kopec zaujímavostí.

Kontaktné údaje

Mgr. Miroslava Stropkaiová
Hlavná 209, 076 64 Zemplínska TeplicaČlánky DO FÉNIX Zemplínska Teplica