na základe výzvy, ktorú sme vyhlásili v júny nám na ústredie DO FÉNIX prišlo 10 prihlášok od mladých ľudí, ktorí chcú spoznávať kamarátov z iných krajín, zdokonaliť sa v angličtine a zažiť počas prázdnin niečo nové. Po vyhodnotení prihlášok, zadanej úlohy a stanovených kritérií  sme vybrali na mládežnícku výmenu:

Štefana Filipa Gӧghu

Annu Krištofčovú

Samuela Csibu

Kristínu Jaššovú

Náhradník: Michal Jankovič

Vedúcou slovenskej skupiny bude Lenka Deáková

Všetkým, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa na mládežníckej výmene „Here we go“  ďakujeme , veríme, že sa s vami stretneme na inom projekte a zároveň  všetci budú pozvaní na mládežnícku konferenciu, ktorá sa uskutoční na jeseň.

Tvorba vybraných účastníkov podľa zadanej úlohy: