Prevažne vážne

Štruktúra a činnosť našej detskej organizácie je tvorená tak, aby na činnosti mohli participovať deti a mladí ľudia. Na základných organizáciách sú vytvorené detské rady a detské parlamenty, ktoré treba ďalej vzdelávať a naučiť ich samostatnej  práci. Len vtedy, ak majú deti a mladí ľudia možnosť vysloviť a objasniť svoje nároky, keď sú tieto nároky uznané ako oprávnené, a keď sú následne uspokojené ich požiadavky, len vtedy sa deti cítia vo svojej organizácii dobre a vtedy začína reálna participácia na činnosti svojho kolektívu. V 4 ucelených cykloch sa členovia vzdelávajú počas celého roka.

 

Idem do toho

Séria školení členov pre dobrovoľníkov, o dobrovoľníctve a pre budúcich dobrovoľníkov.

Naša organizácia sa tiež zaoberá programom ERASMUS+ a je jednou z organizácií, ktoré projekty realizujú, a participujú na projektoch iných organizácií. Práve z tohto dôvodu vznikla potreba zorganizovania série školení pre dobrovoľníkov a o dobrovoľníctve na úrovni ZO.

 

Nalieváreň

Séria školení pre vedúcich základných kolektívov, ktorého snahou je zlepšovať prístup cieľových skupín k relevantným a kvalitným informáciám, poskytovať cieľovým skupinám podnety a príležitosti k pestovaniu individuálnych vlôh a schopností, a akcelerovať ich osobnostný a profesionálny rast. Skladá sa zo 4 ucelených celkov:

  • Bezpečnosť pri práci s deťmi
  • Ako pracovať s aktívnymi deťmi
  • Ako pracovať s dobrovoľníkmi
  • Ako získať finančné prostriedky pre prácu s deťmi