Ústredie je hlavnou administratívno-správnou jednotkou organizácie. Ústredie zamestnáva profesionálnych pracovníkov (tajomníkov, projektových manažérov a podobne) a stará o administratívny chod organizácie, ekonomické otázky, PR stratégiu, koordináciu činnosti dobrovoľníkov a manažment celoslovenských a medzinárodných projektov, ako aj cezhraničnej spolupráce.

Pracovníci a pracovníčky Ústredia DO FÉNIX:

Mgr. Nikola Synak, PhD.
Mgr. Nikola Synak, PhD.Predsedníčka DO FÉNIX
nikola@do-fenix.sk
Mgr. Eva Pintérová
Mgr. Eva PintérováRiaditeľka ústredia DO FÉNIX
fenix@do-fenix.sk
Mgr. Katarína Skallová
Mgr. Katarína Skallová Ekonómka
Mgr. Katarína Škorvagová
Mgr. Katarína ŠkorvagováProjektová manažérka
projekty@do-fenix.sk
Bc. Vladimíra Vávrová
Bc. Vladimíra VávrováProjektová manažérka
sutaze@do-fenix.sk
Mgr. art. Martina Havierová
Mgr. art. Martina Havierová Metodička
martina@do-fenix.sk
Mgr. Peter Pintér
Mgr. Peter PintérKoordinátor práce s dobrovoľníkmi
peter@do-fenix.sk
Mária Maňáková
Mária Maňáková Medzinárodná spolupráca a zahraničné projekty
international@do-fenix.sk
Mgr. Veronika Príkopová
Mgr. Veronika Príkopová Office manažérka
spravnecentrum@do-fenix.sk
Mgr. Ladislav Pavlačka
Mgr. Ladislav Pavlačka Správca počítačovej siete