Ústredie je hlavnou administratívno-správnou jednotkou organizácie.

Ústredie zamestnáva profesionálnych pracovníkov (tajomníkov, projektových manažérov a podobne) a stará o administratívny chod organizácie, ekonomické otázky, PR stratégiu, koordináciu činnosti dobrovoľníkov a manažment celoslovenských a medzinárodných projektov, ako aj cezhraničnej spolupráce.

Aktuálni pracovníci Ústredia DO FÉNIX:

Predseda DO FÉNIX
Bc. Marek Džalaj

Riaditeľka ústredia
Mgr. Eva Pintérová

Projektová manažérka
Mgr. Katarína Škorvagová

Koordinátorka práce s dobrovoľníkmi
Ing. Terézia Vanišová

Metodička
Mgr. Nikola Synak

Hospodárka
Ing. Ľudmila Móriková

Správca počítačovej siete
Mgr. Ladislav Pavlačka

Stážistka
Vladimíra Vávrová