Ústredie je hlavnou administratívno-správnou jednotkou organizácie. Ústredie zamestnáva profesionálnych pracovníkov (tajomníkov, projektových manažérov a podobne) a stará o administratívny chod organizácie, ekonomické otázky, PR stratégiu, koordináciu činnosti dobrovoľníkov a manažment celoslovenských a medzinárodných projektov, ako aj cezhraničnej spolupráce.

Aktuálni pracovníci Ústredia DO FÉNIX:

Mgr. Nikola Synak, PhD.
Mgr. Nikola Synak, PhD.Predsedníčka DO FÉNIX
Mgr. Eva Pintérová
Mgr. Eva PintérováRiaditeľka ústredia DO FÉNIX
Mgr. Katarína Škorvagová
Mgr. Katarína ŠkorvagováProjektová manažérka
Bc. Vladimíra Vávrová
Bc. Vladimíra VávrováKoordinátorka práce s dobrovoľníkmi
Mgr. Ladislav Pavlačka
Mgr. Ladislav Pavlačka Správca počítačovej siete
Mária Maňáková
Mária Maňáková Medzinárodná spolupráca a zahraničné projekty
Ing. Ľudmila Móriková
Ing. Ľudmila Móriková Hospodárka