Ústredie je hlavnou administratívno-správnou jednotkou organizácie. Ústredie zamestnáva profesionálnych pracovníkov (tajomníkov, projektových manažérov a podobne) a stará o administratívny chod organizácie, ekonomické otázky, PR stratégiu, koordináciu činnosti dobrovoľníkov a manažment celoslovenských a medzinárodných projektov, ako aj cezhraničnej spolupráce.

Pracovníci a pracovníčky Ústredia DO FÉNIX:

Mgr. Nikola Synak, PhD.
Mgr. Nikola Synak, PhD.Predsedníčka DO FÉNIX
Mgr. Eva Pintérová
Mgr. Eva PintérováRiaditeľka ústredia DO FÉNIX
Ing. Ľudmila Móriková
Ing. Ľudmila Móriková Hospodárka
Mgr. Katarína Škorvagová
Mgr. Katarína ŠkorvagováProjektová manažérka
Bc. Vladimíra Vávrová
Bc. Vladimíra VávrováKoordinátorka práce s dobrovoľníkmi
Mgr. art. Martina Havierová
Mgr. art. Martina Havierová Metodička
Mária Maňáková
Mária Maňáková Medzinárodná spolupráca a zahraničné projekty
Mgr. Veronika Príkopová
Mgr. Veronika Príkopová Office managerka
Mgr. Ladislav Pavlačka
Mgr. Ladislav Pavlačka Správca počítačovej siete