V Detskej  organizácii FÉNIX svojou činnosťou prekračujeme každoročne  hranice Slovenska a realizujeme medzinárodné projekty, prinášame medzinárodne príležitosti pre mladých ľudí a spoločnou prácu s našimi medzinárodnými partnerskými organizáciami prinášame novinky, aktivity pre deti, mladých ľudí, dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou. Patríme medzi členov medzinárodnej organizácie so sídlom v Portugalsku – DYPALL. Každoročne realizujeme mládežnícke výmeny alebo školenia v programe Erasmus+. Zapájame sa do strategických medzinárodných projektov, ktorých výstupy implementujeme v práci s mládežou. Detská organizácia FÉNIX sa zapája do medzinárodných aktivít aj v ďalších  programoch ako je  Visegrad Found alebo Interreg. Našimi stabilnými partnermi sú české organizácie Pionýr a Radambuk partneri z Maďarska-Gyiot, Federation of Children’s and Youth Municipal Councils.

Baví aj Teba spoznávať ľudí z nových krajín, nové kultúry, zlepšovať sa v komunikácii v cudzom jazyku a  získavať nové kompetencie? Tak sa pridaj, viac o našich projektoch a prekliky na ich webové stránky nájdeš nižšie. Kontaktovať môžeš našu Katku na projekty@do-fenix.sk 

DYPALL Network

DYPALL – Developing Youth Participation at Local Level je európska platforma viac ako 80 organizácií občianskej spoločnosti z viac ako 30 krajín. Cieľom organizácie je zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni a umožniť tak obciam a regiónom aby sa zaoberali potrebami a záujmami mladých ľudí. Mladí ľudia sú tak aktívnymi aktérmi riešenia problémov v komunite.

V spolupráci s Dypallom sme organizovali napríklad projekt Youth Democracy Academy alebo projekt Youthainability

Erasmus+

Erasmus + je  program EÚ na podporu a rozvoj  vzdelávania, práce s mládežou a športu. Program Erasmus + je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencii, ktoré si účastníci majú možnosť na projektoch overiť a získať certifikát Youthpass. DO FÉNIX každoročne realizuje vlastné  mládežnícka výmeny a školenia,  ktoré sú otvorené mladých ľuďom od 13-30 rokov a dobrovoľníkom či pracovníkom s mládežou. Tieto aktivity sa realizujú na Slovensku s medzinárodnou účasťou. V rámci toho vytvárame príležitosti pre mladých ľudí aktívne sa zapojiť do tvorby a prípravy mládežníckej výmeny. Pri výbere témy a pri príprave projektov vychádzame zo záujmov, potrieb mladých ľudí v DO FÉNIX.

DO FÉNIX sa zapája aj do partnerských projektov, strategických- dlhodobých aktivít, ktoré sa konajú v zahraničí a v DO FÉNIX vysielame našich zástupcov z radov mladých ľudí, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou. V predchádzajúcich rokoch sme realizovali  niekoľko mládežníckych výmen v programe Erasmus +  Future? We need the KEY!, Speak up, Here we go, It´s time to move on. Boli sme aktívnym partnerom v dvoch dvojročných strategických medzinárodných projektoch zameraných na participáciu mladých ľudí. V medzinárodných projektoch, partnerstvách sa venujeme témam ekológia, participácia a kompetencie mladých ľudí a dobrovoľníctvo.

V roku 2018 sme realizovali medzinárodné školenie Dnes neformálne pre lídrov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov zamerané na neformálne vzdelávanie, hry v neformálnom vzdelávaní a použitie hry, ako nástroj neformálneho vzdelávania.

Ak ťa tieto projekty zaujímajú, tak nakukni do našich výstupov, tu: Publikácie

Zaujíma ťa, ako sa pridať?  

Ak máš záujem o program Erasmus + a máš záujem zúčastniť sa na projekte daj nám o sebe vedieť. Sleduj naše ponuky na našich sociálnych sieťach, webovej stránke alebo oslov vedúceho/ vedúcu na Tvojej základnej organizácii- hlásiť sa môžu aj skupiny mladých ľudí. Daj nám o sebe vedieť aj keď máš záujem podieľať sa na tvorbe a príprave medzinárodného projektu alebo ak ste skupinka mladých ľudí a máte  super nápad na projekt.

Kontaktovať nás môžete na:  projekty@do-fenix.sk

Višegrad

International Visegrad Fund je medzinárodná organizácia, ktorá podporuje rozvoj užšej spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) – Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom. Hlavným cieľom fondu je posilniť väzby medzi ľuďmi a inštitúciami v strednej a východnej Európe prostredníctvom podpory regionálnych mimovládnych iniciatív. S podporou Visegrad Fund sme realizovali kempy, medzinárodné letné festivaly- Neighbors without borders, Don´t sit at home!