V Detskej  organizácii FÉNIX svojou činnosťou prekračujeme každoročne  hranice Slovenska a realizujeme medzinárodné projekty, prinášame medzinárodne príležitosti pre mladých ľudí a spoločnou prácu s našimi medzinárodnými partnerskými organizáciami prinášame novinky, aktivity pre deti, mladých ľudí, dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.

 

Patríme medzi členov medzinárodnej organizácie IFM- SEI a portugalskej organizácie DYPALL. Každoročne realizujeme mládežnícke výmeny alebo školenia v programe Erasmus+. Zapájame sa do strategických medzinárodných projektov, ktorých výstupy implementujeme v práci s mládežou.

Detská organizácia FÉNIX sa zapája do medzinárodných aktivít aj v ďalších  programoch ako je  Visegrad Found, Integreg.

Našimi stabilnými partnermi sú české organizácie Pionýr a Radambuk partneri z Maďarska-Gyiot, Federation of Children’s and Youth Municipal Councils a Portugalska organizácia DYPALL.

Baví aj Teba spoznávať ľudí z nových krajín, nové kultúry, zlepšovať sa v komunikácii v cudzom jazyku a  získavať nové kompetencie? Tak sa pridaj,

viac o našich projektoch TU:

IFM-SEI

Je strešnou organizáciou, globálnym  hnutím, ktoré združuje mládežnícke organizácie po celom svete. Otvárajú nové, globálne témy, venujú sa aktívne participácii, ľudským právam, demokracii, rodovej rovnosti. Detská organizácia FÉNIX je jednou z 50 členských organizácii  IMF- SEI. Naše členstvo trvá od roku 2008.  Ako aktívny člen sa zapájame do pracovných skupín zameraných na aktuálne témy, prácu s mládežou, zdieľame našu činnosť a aktivity, zúčastňujeme sme sa snemov a medzinárodných projektov, kde sme ako partneri. Viac o organizácii: https://ifm-sei.org/

Výstupy z projektov,  zaujímavé aktivity implementujeme do našej činnosti a našich projektov.

Ako sa zapojiť:

Sleduj na našich stránkach aktuálne projekty do ktorých je  možné sa zapojiť. Kontaktuj nás a daj o sebe vedieť a my Ťa budeme informovať hneď ako sa naskytne príležitosť byť súčasťou nejakého projektu.

Ak máš viac ako 18 rokov, môžeš sa stať delegátom za DO FÉNIX a zastupovať DO FÉNIX na členských aktivitách.

Kontaktovať nás môžeš na: projekty@do-fenix.sk

 

Erasmus +

Erasmus + je  program EU na podporu a rozvoj  vzdelávania, práce s mládežou a športu. Program Erasmus + je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencii, ktoré si účastníci majú možnosť na projektoch overiť a získať certifikát Youthpass. DO FÉNIX každoročne realizuje vlastné  mládežnícka výmeny a školenia,  ktoré sú otvorené mladých ľuďom od 13-30 rokov a dobrovoľníkom či pracovníkom s mládežou. Tieto aktivity sa realizujú na Slovensku s medzinárodnou účasťou. V rámci toho vytvárame príležitosti pre mladých ľudí aktívne sa zapojiť do tvorby a prípravy mládežníckej výmeny. Pri výbere témy a pri príprave projektov vychádzame zo záujmov, potrieb mladých ľudí v DO FÉNIX.

DO FÉNIX sa zapája aj do partnerských projektov, strategických- dlhodobých aktivít, ktoré sa konajú v zahraničí a v DO FÉNIX vysielame našich zástupcov z radov mladých ľudí, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou.

V predchádzajúcich rokoch sme realizovali  niekoľko mládežníckych výmen v programe Erasmus +  Future? We need the KEY!, Speak up, Here we go, It´s time to move on.

Boli sme aktívnym partnerom v dvoch dvojročných strategických medzinárodných projektoch zameraných na participáciu mladých ľudí.

V medzinárodných projektoch, partnerstvách sa venujeme témam ekológia, participácia a kompetencie mladých ľudí a dobrovoľníctvo.

V roku 2018 sme realizovali medzinárodné školenie Dnes neformálne pre lídrov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov zamerané na neformálne vzdelávanie, hry v neformálnom vzdelávaní a použitie hry, ako nástroj neformálneho vzdelávania.

Ak ťa tieto projekty zaujímajú, tak nakukni do našich výstupov

Publikácie

Zaujíma ťa, ako sa pridať?  

Ak máš záujem o program Erasmus + a máš záujem zúčastniť sa na projekte daj nám o sebe vedieť. Sleduj naše ponuky na našich sociálnych sieťach, webovej stránke

alebo oslov vedúceho/ vedúcu na Tvojej základnej organizácii- hlásiť sa môžu aj skupiny mladých ľudí

Daj nám o sebe vedieť aj keď máš záujem podieľať sa na tvorbe a príprave medzinárodného projektu alebo ak ste skupinka mladých ľudí a máte  super nápad na projekt.

Kontaktovať nás môžete na:  projekty@do-fenix.sk

 

Višegrad

International Visegrad Fund je medzinárodná organizácia, ktorá podporuje rozvoj užšej spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) – Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom. Hlavným cieľom fondu je posilniť väzby medzi ľuďmi a inštitúciami v strednej a východnej Európe prostredníctvom podpory regionálnych mimovládnych iniciatív.

S podporou Visegrad Fund sme realizovali kempy, medzinárodné letné festivaly- Neighbors without borders, Don´t sit at home!