V sobotu, 22.8.2014, sa skončila mládežnícka výmena Here we go. Zúčastnilo sa jej 5 krajín (Slovenská republika, Česká republika, Rumunsko, Lotyšsko a Poľsko). Spolu s organizačným tímom nás bolo 27.

Počas týždňa sa účastníci nielen zabavili, ale stihli sa aj naučiť veľa nového. Spoločne vytvárali svoje vlastné mesto. Najprv odhlasovali názov a erb mesta, dohodli sa na „zákonoch“ a zvolili si starostu. Jeho úlohou bolo najmä sledovať „IDEABOX“, kde mohli účastníci vhodiť svoje nápady na zlepšenie mesta a po večeri sa o nich diskutovalo. Počas výmeny sa takmer neustále hrali hry a robili aktivity, ktoré umožnili účastníkom získať vedomosti formou zábavy. Každý deň boli ráno vyžrebovaní traja mládežníci, ktorí dostali foťák na celý deň a večer ostatným odprezentovali aktivity počas dňa s ich vlastným komentárom. V rámci programu sme navštívili aj Piešťany, kde sme okrem iného absolvovali aj výlet loďou. Tento deň boli „šéfmi” slovenskí účastníci, ktorí sa zhostili úlohy cestovnej kancelárie a ostatným účastníkom pripravili brožúrky o zaujímavostiach, ktoré v Piešťanoch môžu vidieť. Posledný deň sme urobili vyhodnotenie niekoľkými aktivitami. Snažili sme sa zistiť čo sa účastníkom páčilo alebo nepáčilo a ako ďalšiu výmenu pripraviť ešte lepšie. Aby som to zhrnula, výmena dopadla na jednotku. Pri odchode si účastníci vymenili kontakty a niektorí si aj poplakali. Napriek slzám však všetci odchádzali nadmieru spokojní.