Pod názvom DNES NEFORMÁLNE sa skrýva školenie (resp. tréningový kurz) finančne podporené programom Erasmus+. Organizovali sme ho v Senci, v areáli Slnečných jazier, v  temíne 6.-13.8.2018. Školenie bolo zamerané na neformálne vzdelávanie a hru ako nástroj v neformálnom vzdelávaní.Projekty Erasmus+ sú medzinárodné, tentokrát boli účastníci z Čiech a Slovenska, takže pracovný jazyk nebol problém. Stretlo sa 22 ľudí, medzi ktorými by ste našli pracovníkov s mládežou, aktívnych dobrovoľníkov v oblasti práce s mládežou, či mladých lídrov.

Školenie trvalo 8 dní. Medzi vzdelávacími blokmi a workshopmi by ste našli napr. neformálne vzdelávanie, spoločenské hry v NFV, ľudské práva prostredníctvom hier, etapové hry, mestské hry atď. Vzdelávaním účastníkom viedli odborní lektori, ktorí mali bohaté skúsenosti v danej téme.

Výstupom školenia bude zbierka hier a aktivít, ktoré sa počas školenia realizovali. Účastníci odchádzali zo školenia nielen s príjemným pocitom a novými známymi, no i s certifikátom Youthpass, ktorý slúži ako potvrdenie v rámci neformálneho vzdelávania.