Pozývame Vás  na X. ročník podujatia „Človek, pes a kôň“, Snina 2014, ktorý sa uskutoční  dňa 5.10. 2014 na mieste starého futbalového ihriska v Snine.

http://www.ajc.estranky.sk/

Program :  otvorenie o 10:30, záver 16:00

Človek a pes

1. Predvedenie agility

2. Súťaž v poslušnosti psov

3. Predvedenie ukážok služobnej kynológie

4. Súťaž v jedení a žraní súťažiacich účastníkov a psov

5. Cena sympatie divákov

Tombola – vystúpenie súboru Šiňava

 

Človek a kôň

1. Predvedenie ukážok voltíže.

2. Súťaž  v parkúrovom skákaní.

3. Vystúpenie jazdnej polície Košice

4. Furmanská súťaž

5. Vystúpenie Csikosov z Maďarska.

 

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia ľudových remesiel pod  patronátom DO Fénix Snina – certifikované v rámci GoToCarpathia a iné –  tkanie na krosnách, práca na hrnčiarskom kruhu, výroba metiel z prútia, ukážky drevorezby, varešky, fujary, píšťalky, vypaľovanie do dreva, medovníky, cukrovinky, kraslice…