Zapojte sa aj vy do Štruktúrovaného dialógu zameraného na priority Talianskeho predsedníctva a vyjadrite svoj názor. Podporte tak Fénix v hodnotení na Ministerstve školstva!

Počet zapojených účastníkov, ktorí sa prihlásia k niektorej z podporených MVO, bude generovať body do hodnotenia Programu PODPORA na rok 2015.

 

Troj-predsedníctvo Taliansko, Litva a Luxembursko majú hlavnú tému prístup mládeže k svojim právam najmä k takým, ktoré umožňujú plnú účasť na politickom aj demokratickom živote svojich komunít.

 

Cieľom konzultácií je zistiť názory mladých ľudí (ale aj pracovníkov s mládežou), o potrebných podmienkach a kompetenciách potrebných k tomu, aby tieto svoje práva mohli plne využiť.

 

Termín: do 26. septembra 2014

Link:

https://docs.google.com/forms/d/15t9ByIT5HKVWAlOzuwvX6_1cqutzwM6V44AYyEynTU0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

ĎAKUJEME za podporu a za hlasovanie