Vyhodnotenie 3. kola štruktúrovaného dialógu, kde ste nám odpovedali na otázky ohľadom menšín.


Do tretieho kola štruktúrovaného dialógu sa zapojilo 146 účastníkov, kde odpovedali na otázky vzťahu mladých k menšinám. Výsledky sú zaujímave a oplatí sa ich pozrieť 🙂