Z príležitosti Európskeho roka zosúladenia rodinného a pracovného života vyhlásila  v  januári 2014 DO FÉNIX celoročnú  etapovú hra Veľtrh povolaní.   Do hry sa prihlásilo 24 skupín z 18 ÚO. Aktívne sa do hry zapájalo  16 územných organizácii.

Zaslaním októbrových úloh sa v Územných organizáciách  Veľtrh povolaní skončil. Všetky úlohy sa podarilo  splniť a v termíne   zaslať  na Ústredie DO FÉNIX 9 ÚO .

Porota vyhodnotila   plnenie úloh a vybrala  víťazov v jednotlivých kategóriách.

Výsledky hodnotenia v prvej skupine:

  1. miesto: ÚO Jelka, získava kreatívne hry a balíček upomienkových predmetov ( cenu venovala firma TOPGAL Slovensko s.r. o)

Vzhľadom na počet skupín, ktoré dokončili hru ďalšie poradie nebolo určené

Výsledky hodnotenia v druhej skupine:

  1. miesto : ÚO Košice – získava 200,-€  (  cenu venoval  Nadačný  fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis)
  2. miesto: ÚO Nová Dubnica – získava výlet do Trenčína pre 10 detí na výstavu Veľtrh povolaní. ( cenu venovalo  MŠ V V a Š prostredníctvom programu PODPORA)
  3. miesto: ÚO Važec – získava  balíček kreatívnych hier( cenu venoval  Nadačný  fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis)

 

Výsledky hodnotenia v tretej  skupine:

1.miesto: ÚO Mlynky, získava v termíne 13. – 15. 11. 2014 výlet do Bratislavy pre 10 detí a 1 vedúceho. (cenu venoval  Nadačný  fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis)

Vzhľadom na počet skupín, ktoré dokončili hru ďalšie poradie nebolo určené

ÚO Banská Bystrica, Čachtice, Dobšiná, Dubnica nad Váhom,  Košice- Družicová, Košická Belá, Krásno nad Kysucou, Lučivná , Snina – Hviezdoslavova, Trebišov, Zemplínska Teplica, Žilina  získavajú Diplom za aktívnu účasť v hre.

Projekt podporilo MŠVVaŠ SR prostredníctvom programu PODPORA, Nadačný fond Slovenská sporiteľňa v Nadácii Pontis a TOPGAL Slovensko s.r.o. .