Časopis Let s Fénixom sa rozrastie o nových členov redakčnej rady. Na našu výzvu sa prihlásili fénixáci z rôznych kútov Slovenska, ktorí majú chuť tvoriť, písať články, rozvíjať svoj talent  a získavať nové zručnosti.

Nový tím bude pracovať pod vedením Patrika Hermana a od najbližšieho čísla Letu s Fénixom sa pustia do práce:

Gregorovičová Amma z ÚO  Košická Belá

Majlathová Barbora z ÚO Košická Belá

Maňáková Mária z ÚO Handlová

Mazáik Michal z UO Nová Dubnica

Sabolová Daniela z ÚO Košická Belá

Taňkošová Lucia z ÚO Humenné

Valenčíková Anežka z ÚO Košická Belá