V rámci grantového programu Spoločne pre región, U.S.Steel Košice a Karpatská nadácia podporili projekt detskej organizácie FÉNIX, o.z sumou 2.500,-€. Šek prevzal predseda DO FÉNIX Snina Mgr. Jozef Talarovič.