Čo pre teba znamená zjednotená Európa?“ – podeľ sa v minútovom videu o názor, čo pre teba znamená zjednotená Európa!

Európska komisia spúšťa video súťaž s názvom „Čo pre teba znamená zjednotená Európa?“, do ktorej sa môžu zapojiť mladí ľudia (vo veku 13 až 15 rokov) z členských štátov EÚ, ako aj z kandidátskych krajín, alebo potenciálnych kandidátskych krajín juhovýchodnej Európy.

Národné poroty vyberú z každej krajiny jeden súťažný príspevok. Víťazi budú pozvaní na návštevu Bruselu, kde budú mať príležitosť spoznať mesto a európske inštitúcie a zoznámiť sa s mladými ľuďmi z celej Európy.

Súťažné príspevky je možné zasielať do 10. apríla 2015 prostredníctvom webovej stránky: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm

Ďalšie informácie o súťaži vám poskytnú :

Rachel Harding

r.harding@media-consulta.com

Tel: +49 (0)30 65 000 476