Detské rady sa aktívne  pustili sa do vlastných verejnoprospešných  projektov v rámci etapovej hry „Zobuď sa a poď.“ Do  projektov mnohí zapoja školy, obce, rodičov a širokú verejnosť. Zámery  stoja za pozornosť a inšpiráciu aj pre ostatných. Projekty  zamerané  na životné prostredie a ekológiu sa budú  realizovať v mesiacoch marec- apríl na územných organizáciách, v obciach,  ktoré sa zapojili do prvého grantového kola. Projekty boli aj finančne podporené sumou 50€.  Podporiť ich aktivitu môžete prostredníctvom lajkov na facebooku DO FÉNIX  či  podporných e- mailov.

Čítate viac  o inšpiratívnych a podporených  projektoch.

Prvé fénixácke projekty:

 

Kto, ak nie my

Detská rada Neprebudení  z Dubnice nad Váhom plánuje realizovať projekt s názvom „Kto, ak nie my.“ V rámci tohto zámeru chcú  zrekonštruovať zhrdzavenú  plechovú búdu, ktorá sa nachádza v areáli ihriska a športoviska už 20 rokov. Cieľom je vdýchnuť tejto búde život, opraviť ju zbaviť ju nepotrebných vecí, vymaľovať a zároveň  vytvoriť priestor aj pre mladých umelcov z radov členov. Do projektov bude zapojená škola a rada rodičov.

Igelitky- s nimi a bez nich

Detská rada Frends sa rozhodla šetriť životné prostredia a na paškál si vezmú igelitky.

Projekt začne prieskumom o igelitových taškách a diskusiou o  ich používaní v domácnostiach. Následne si  urobia aj malú zbierku igelitových tašiek a vymenia ich za platené tašky.  Tieto tašky si vyzdobia, namaľujú podľa svojich predstáv, tak aby sa im dobre používali namiesto farebných igelitových tašiek Do projektov budú aktívne  zapojené detí a ich rodičia.

Milujem Slovensko

Aj v Humennom záleží deťom na životnom prostredí a k ochrane prírody chcú motivovať aj svoje okolie v projekte „ Milujem Slovensko.“   Detská rada PLUTO 5P sa rozhodla využiť odpadový materiál a súťažiť v najkrajších výtvoroch, ktoré sa dajú spraviť z odpadového materiálu, vytvoriť mozaiku a nezabudnú ani na praktický čin, vyhrnú si rukávy a vyčistia studničku v Barnovej Rike. Záver projektu bude patriť vzdelávacím aktivitám v národnom parku Poloniny. Do projektu zapoja aj starostu Zemplínskych Hámrov JUDr. Rastislava Zaremba, pedagógov a rodičov.

EKO KROFKY

V Starej Turej zaostria  na životné prostredie v projekte EKO KROFKY. Detská rada Krofky rozhodla o tom, že urobia prvý krok a vrátia život do rekreačnej oblasti.  Dospelí aj deti sa pustia do čistenia okolia vodnej nádrže  Dubník a rekreačnej oblasti, ktorá by mohla  slúžiť ako oddychová zóna.

Deti sa v spolupráci s technickými službami budú učiť separovať odpad v praxi v zbernom dvore mesta Stará Turá. Na záver všetci spolu navštívia národnú prírodnú rezervácia Čachtického vrchu, kde prostredníctvom vzdelávacích aktivít, hier, súťaží získajú nové informácie o faune, flóre a dôležitosti životného prostredia. Pomocnú ruku v realizácii projektu  im podá aj základná škola Stará Turá, občianske združenie Karpaty a technické služby mesta Stará Turá.

Veľké jarné upratovanie prírody

Detská rada SMILE z Važca si spravila prieskum vo svojej obci, do prieskumu zapojili obyvateľov Važca, ktorí hodnotia svoje prostredie ako znečistené a sú ochotní pridať ruku k dielu a spraviť niečo pre svoje prostredie a prírodu.  Deti a dospelí spoja svoje sily v projekte „Veľké jarné upratovanie prírody“ a vyčistia, upravia a skrášlia svoje okolie. Ku skrášleniu im pomôže aj odpadový materiál z ktorého budú spoločne vyrábať diela. Na projekte sa zúčastní základná škola, obec a obyvatelia obce.

ZEMINOBRANIE

Kvety, stromy, bylinky nám robia dennodenne radosť svojou krásou a patria k zdravému životnému prostrediu. Rastliny a stromy potrebujú našu pozornosť a starostlivosť, aby nám mohli dlho skrášľovať naše prostredie a prispievať k nášmu lepšiemu zdraviu .  Detská rada Marketingové oddelenie zameria svoj  projekt „ZEMINOBRANIE“  na starostlivosť o týchto zelených priateľov.  Stanovili si cieľ naučiť a motivovať aj iné deti k starostlivosti o kvety. Úvod projektu bude patriť vzdelávacím aktivitám a potom súťažiam v starostlivosti a presádzaní kvetov a byliniek. Súčasťou projektu bude aj separovanie odpadu a využívanie odpadových materiálov.

Deň FÉNIXU

Detská rada FÉNIX Trebišov pripraví projekt „Deň FÉNIXU“ počas, ktorého sa rozhodli pomôcť svojmu  životnému  prostrediu. Pracovať budú dve pracovné skupiny. Jedna skupina bude mať na starosti skrášľovanie prostredia a vysádzanie stromčekov. Druhá skupina si na mušku vezme čiernu skládku v povodí rieky Ondava. Do projektu sa zapojí vedenie školy aj študenti.

Zelený život

Svoju tvorivosť a šikovnosť využijú v prospech zlepšenia životného prostredia aj deti, ich rodičia, starí rodičia v Handlovej. Detská rada Gumkáči si pripravila projekt „Zelený život“

V rámci tohto projektu uskutočnia tvorivé dielne Ekoinšpirácie, kde budú tvoriť z odpadového materiálu a zrealizujú Zelenú noc o ochrane životného prostredia a  separovaní odpadu. Súčasťou projektu bude aj zvyšovanie  povedomia o tejto problematike. Pri tejto príležitosti vyrobia plagáty, separačné nádoby a knížku o ochrane životného prostredia.

Pekné a upravené okolie – krajší a veselší život

V Košickej Belej zasadla detská rada Knedličky a rozhodla, že chcú spraviť niečo pre svoje okolie a obec . Svoj nápad o úprave   a vyčistení   okolie pamätníka padlých hrdinov 2. svetovej vojny o ktorý sa nikto nestará   prerokovali s pánom starostom, ktorý privítal takúto iniciatívu.   Do projektu sa zapoja deti spolu s obecným úradom a prostredníctvom projektu oslovia aj širokú verejnosť a poskytnú im informácie o dôležitosti ochrany životného prostredia.

Prebúdzanie jari v záhradke

Jar sa prebudí v Košiciach a postará sa o to detská rada Šikovníci v svojom projekte Prebúdzanie jari v záhradke. Prostredníctvom projektu sa budú deti  učiť ako sa starať o rastliny a zároveň skrášlia aj svoje životné  prostredie a použijú pri tom aj odpadový materiál.