logo_zobud sa a podJe tu ďalšia dôležitá  úloha pre detské rady!

Fénixácky rozvojový fond vyhlasuje 2. grantové kolo pre detské rady v rámci „Zobuď sa a poď“ Témou grantového kola sú ľudské práva( viac vo výzve) Žiadosti o grant čakáme do 13.mája.2015  do 16:00

V prílohe nájdete výzvu a žiadosť. Tešíme sa na vaše kreatívne nápady.