vizualy-logo-iuventa_fbV rámci skvalitňovania práce s mládežou posielame ponuku na 3-modulové medzinárodné školenie určené pre účastníkov z PL, SK, ČR s názvom „Mobility Academy for Local Leaders – from Local to International“. Prvé školenie sa uskutoční už v septembri  2015 v Poľsku. Termín podania prihlášok je 2. 8. 2015.      Mobility Academy for Local Leaders – from Local to International. 3 modules training course.

Miesto konania (prvý modul): Konstancin – Jeziorna, Poľsko

Termín: 22. 9. 2015 – 30. 4. 2016

Uzávierka prihlášok: 2. august 2015

Typ aktivity:  Školenie

Krátka charakteristika

Školenie (zložené z 3 modulov) je zamerané na podporu mládežníckych lídrov alebo aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov, ktorí majú záujem rozvíjať sa z národnej úrovne až po medzinárodnú z hľadiska implementácie projektov. Pozvaní sú všetci záujemcovia z Poľska, Slovenska, ako aj z Českej republiky. Školenie sa skladá z 3 modulov, ktoré budú prebiehať v nasledovných termínoch:

  1. 22.-27.9. 2015, Poľsko
    2.    25.-29.11. 2015, Slovensko
    3.    marec/apríl 2016, Česká republika

Ciele aktivity

V rámci prvého modulu budú mať účastníci šancu sa navzájom zoznámiť, získať vedomosti o medzinárodných projektoch a možnosť vidieť, ako sa dá implementovať projekt z národnej úrovne na medzinárodnú. V rámci druhého modulu bude priestor na rozvíjanie budúcej spolupráce a konkrétnych nápadov/projektových zámerov. Po realizácii tohto druhého modulu by mali účastníci dokázať už spolu naplno spolupracovať, plánovať a implementovať medzinárodné projekty. Posledný, tretí modul, bude venovaný hodnoteniu celkového vzdelávacieho procesu. Od účastníkov očakávame aktívne zapojenie do všetkých troch školení/modulov.

Pracovný jazyk:  Angličtina

Cieľová skupina:  Mládežnícki pracovníci, mládežnícki lídri

Počet účastníkov:  10 účastníkov z každej krajiny

Náklady spojené s účasťou na školení

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že ide o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba

Mgr. Kamila Zoľáková (IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže)
tel.: +421 2 592 96 323
m.t.: +421 908 67 88 19
e-mail: kamila.zolakova@iuventa.sk

Pre bližšie informácie a prihlásenie:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-academy-for-local-leaders-from-local-to-international-3-modules-training-course.5044/