logo cvnoCentrum vzdelávania neziskových organizácii pripravuje vzdelávanie v oblasti projektového a finančného manažmentu a manažmentu verejného obstarávania. Ide o sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). 

Tieto témy sú dôležité z pohľadu pripravovaného mechanizmu akreditácie MNO, ktoré majú v budúcnosti záujem uchádzať sa o verejné zdroje (asignácia 2%, dotácie, grantové schémy samospráv, projekty financované zo štrukturálnych fondov a pod.).

Viac nájdete v prílohe alebo na tomto odkaze -> VZDELÁVANIE

PRÍLOHA:

Pozvanka na skolenia