logo_zobud sa a podNaša etapová hra Zobuď sa a poď! sa dostala do úspešného konca. Počas posledného roka ste si vytvorili imaginárnu krajinu, vytvorili v nej pravidlá, pracovali s ľudskými právami, ekológiou, pomáhali vo svojom okolí a hlavne prezentovali svoju činnosť rôznymi spôsobmi.

Viacerí z vás sa zapájali, plnili úlohy, boli aktívni a najmä kreatívni. Každý pracovný hárok bol iný, snažili ste sa čo najviac odlíšiť a vyniknúť v konkurencii. Váš záujem nás potešil a tiež to, ako bolo zo zaslaných odpovedí a vypracovaní cítiť vašu snahu a radosť. Sme radi, že ani počas letných prázdnin ste nezaháľali a úlohy ste svedomito plnili.

Podstatnou časťou etapovej hry bola propagácia. Táto úloha sa vám darila naozaj na výbornú. Viacerí ste písali články do Letu s Fénixom, do regionálnych novín, niektorí z vás boli v regionálnej televízii, vytvorili ste si nástenky v školách, stránky na sociálnych sieťach alebo vás dokonca prijal váš primátor či starosta.

Po záverečnom termíne sme zasadli, zhodnotili vašu snahu a zhodli sme sa na takýchto výsledkoch:

  1. miesto – Gumkáči, ÚO Handlová
  2. miesto – Smile, ÚO Važec
  3. miesto – Pluto 5P, ÚO Humenné

Víťazom gratulujeme a dúfame, že aj vy ostatní, čo ste nevyhrali, ste sa pri plnení úloh bavili, naučili niečo nové, vytvorili ste si nové kontakty a hlavne ste o sebe dali vedieť vo svojom okolí.

 

Petra Ištoňová, Ústredie DO FÉNIX