S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 9. decembra 2015 nás navždy opustil bývalý

predseda Územnej organizácie Fénix v Novej Bani pán Jozef Rusňák vo veku 75 rokov. Venujte mu, prosím, tichú

spomienku.

Zaspomínajte spolu s nami na Fénix v Novej Bani

Let s Fénixom 1 / 2013