image002

Rada mládeže Budejovického kraja pripravuje XVI. ročník BAMBIRIÁDY pre organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Akcia sa uskutoční 20. – 21. 5. 2016 (piatok – sobota) v Českých Budejoviciach pri športovej hale.

Viacej informácií o minulých ročníkoch nájdete na webe http://www.radambuk.cz/category/bamibriada/.

V prílohe nájdete prihlášku k účasti. V prípade záujmu vyplňte a zašlite na mail kancelar@radambuk.cz do konca marca 2016.

PRÍLOHY: