IMG_6552_logoPrvá etapa našej hry Miesto kde žijem je za nami. Väčšine z vás sa podarilo nadviazať kontakt s obecnými  a mestskými úradmi, stretli ste sa s vedením obce, so samosprávou a predstavili ste im činnosť DO FÉNIX. Verím, že predstavovanie bolo obojstranne prospešné.  Páni starostovia, primátori už vedia o činnosti detskej organizácie FÉNIX, o.z., o konkrétnych snoch a túžbach detí vašej Územnej organizácie a naopak vy viete, ako vnímajú vašu organizáciu vo vašej obci či meste.

Dúfame, že ste svoju činnosť nezabudli dokumentovať, aby ste ju v konečnom výstupe vedeli  prezentovať.

Dotazníky s fotografiami starostov a primátorov budeme aj naďalej zverejňovať na našej webovej stránke. Ak sa chce ešte niekto zapojiť, nikdy nie je neskoro. Možno práve ten váš pán starosta alebo primátor odovzdá  posolstvo, ktoré osloví všetkých zainteresovaných.

Druhá etapa začína práve teraz. Bude pre vás veľkou výzvou. Veď DO FÉNIX oslávi 5.4. 2016 svoje 25. narodeniny. Štvrť storočnicu treba osláviť. Ako inak ako podujatiami, verejnými vystúpeniami, kampaňami a stretnutiami. Urobte niečo výnimočné, niečo, na čo si aj po niekoľkých rokoch spomenú vaši členovia, dobrovoľníci, vedenie obce či mesta. Ukážte  všetkým, že DO FÉNIX je tu už 25 rokov  a vie o nej vo vašom okolí každý.

Veľký výber námetov  nájdete v BANKE NÁPADOV.

Ak vás niektorý námet zaujme, neváhajte nás kontaktovať a my vám pomôžeme  pripraviť  všetky materiály.  Radi vám pomôžeme i s tlačením materiálov, butónmi, propagáciou a pod.

Skontaktujte sa s nami prostredníctvom mailu sutaze@do-fenix.sk . Všetko, čo bude v našich silách budeme promptne riešiť.  Veríme,  že sa vám podujatia vydaria  aj naším pričinením.

Pokiaľ máte  záujem v  banke nápadov  uverejniť svoje námety, čakáme aj na tie.