logo-kosicka-belaObec Košická Belá sa nachádza v  Košickej kotline v údolí rieky Hornád. Od Košíc je obec vzdialená asi 22 kilometrov, od najbližšej susednej obce Opátka 5 kilometrov, od Ružínskej priehrady 3 kilometre od Jahodnej 3 kilometre. Obec sa nachádza v nádhernej okolitej prírode – dominujú jej listnaté  aj ihličnaté lesy  východných svahov Slovenského Rudohoria. Turistickým lákadlom v nich je Železná, Vysoký vrch, Sivecká skala či iné miesta.

zdroj: obeckosickabela.sk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stretnutie so starostom obce

Vo vopred dohodnutom čase sme sa vybrali na obecný úrad na stretnutie s pánom starostom Ing. Jozefom Petkáčom. Deti boli veľmi nadšené aj zvedavé a už po ceste si formulovali otázky, ktorými prekvapia pána starostu. Na obecnom úrade nás uviedli do starostovej pracovne, kde nás privítal pán starosta. Po usedení do kresiel predsedníčka DO Fénix Košická Belá vysvetlila prítomným aj starostovi do akého projektu sme sa zapojili a prvá etapa je Spoznávame sa , ktorej účasťou je stretnutia s vedením svojej obce. Nasledovalo predstavovanie a kladenie zvedavých otázok. Deti boli veľmi aktívne, zaujímala ich práca starostu aj cesta, ktorá ho dostala na túto pozíciu, potom deti  rozprávali čím by chceli byť. Všetci sme boli prekvapení ako prebiehalo stretnutie s vedením obce, otázky deti nemali konca, niektorí z nich už chceli vedieť koľko rokov musia mať, aby sa stali starostom či poslancom Obecného úradu. Zážitok to bol veľmi intenzívny, niektorí v priestoroch OÚ boli prvýkrát. Pán starosta nám prisľúbil pomoc aj prejavil záujem sa zúčastniť niektorých našich akcii. Jeho hoby je turistika, tak sa tešíme na spoločnú túru do hôr.

Na otázky odpovedá starosta obce Košická Belá (okres Košice-okolie) JOZEF PETKAČ

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

PETKAČ: Áno, zisťujem a často sa s mládežníkmi rozprávam a s chodím na ich stretnutia.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov…)

PETKAČ: Zistené skutočnosti predkladám obecnému zastupiteľstvu, tlmočím potreby mládeže poslancom a spoločne hľadáme riešenia – ihrisko, klzisko.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

PETKAČ: Prostredníctvom verejných vývesiek, ale aj morálnym ocenením.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

PETKAČ: Áno, podporujeme, podpora je zahrnutá aj v rozpočte OZ.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

PETKAČ: Povzbudzovaním aj pochvalou.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

PETKAČ: Áno, pozývam ich na obecné zastupiteľstva a tam ich vyzývam, aby svoje potreby tlmočili a spoločne hľadáme najlepšie riešenia.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

PETKAČ: Áno, poznám. Z časopisu aj od deti.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

PETKAČ: Kultúrnym programom pri akciách OÚ (Fašiangový sprievod, stretnutia s dôchodcami, skrášľovanie svojej dediny…)

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

PETKAČ: Poskytnúť deťom priestory aj finančnú výpomoc.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

PETKAČ: DO Fenix prajem veľa, veľa šikovných detí aj vedúcich, ktorí majú radi deti.