logo (2)História mesta, ktoré vzniklo v súvislosti s rozširovaním strojárskych závodov v neďalekej Dubnici nad Váhom, je krátka a datuje sa do 50. rokov minulého storočia. V roku 1951 začala výstavba podľa projekčného návrhu vypracovaného umeleckým ateliérom architekta Jiřího Krohu. Vznikla jedinečná architektúra, ktorá dodnes tvorí originálny imidž Novej Dubnice. Centrum tvorí námestie s obytnými domami a podlubiami, pod ktorými sa sústreďujú obchody.

peter_marusinecNa otázky odpovedá primátor mesta Nová Dubnica (okres Ilava) PETER MARUŠINEC

FÉNIX: Zisťujete a analyzujete potreby mladých ľudí vo vašej obci? (prostredníctvom komisie pre mládež, rozhovormi, spoločnými stretnutiami…)

MARUŠINEC: Zisťujeme prostredníctvom osobných stretnutí.

FÉNIX: Ako pracujete so zistenými  informáciami? (sú predmetom rokovania komisií, obecného zastupiteľstva, názory zapracovávate do plánov …)

MARUŠINEC: Zistené názory zapracovávame do plánov mesta.

FÉNIX: Zviditeľňujete dobré príklady v oblasti kvality práce s mládežou? (prostredníctvom novín, časopisov, verejných vývesiek, relácií, morálnych ocenení, vyznamenaní…)

MARUŠINEC: Prostredníctvom novín zviditeľňujeme dobré príklady práce s mládežou.

FÉNIX: Podporuje obec detské a mládežnícke organizácie aj finančne? Má vypracovaný systém prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi z.?

MARUŠINEC: Detské a mládežnícke organizácie podporujeme formou dotácií z rozpočtu mesta.

FÉNIX: Ako vyzdvihujete a oceňujete prácu dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou vo vašej obci?

MARUŠINEC: Dobrovoľných pracovníkov vyzdvihujeme rôznymi oceneniami a tiež článkami v novinách.

FÉNIX: Mohli by mladí ľudia spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú? Ak áno, akou formou.

MARUŠINEC: Ich požiadavky a návrhy zapracovávame do rozpočtu mesta.

FÉNIX: Poznáte činnosť detskej organizácie FÉNIX? Ak áno, odkiaľ.

MARUŠINEC: Áno, poznám projekty DO Fénix Nová Dubnica. Hlavne od p. Kačíkovej, ktorá mi dávnejšie odprezentovala činnosti Fénixu.

FÉNIX: Čím by mohli spestriť členovia DO FÉNIX život vo vašej obci?

MARUŠINEC: Podujatiami, prezentáciou v školských zariadeniach.

FÉNIX: Čím by mohla obec pomôcť členom DO FÉNIX?

MARUŠINEC: Finančne, materiálne, poskytnúť mestské priestory.

FÉNIX: DO FÉNIX oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Čo jej zaželáte :)

MARUŠINEC: DO FÉNIX prajem veľa úspechov a kreativity do ďalších rokov, aby aj naďalej šírili okolo seba radosť, a tak získavali stále viac priaznivcov.