12789847_10208087697926919_13200251_oV dňoch 22.-24. 1.2016 sa v rámci projektu ERASMUS + stretlo 32 vedúcich mládežníckych a detských kolektívov v Rytířsku, aby spoločne debatovali o Brezových lístkoch, Galénovom nadačnom fonde a Medzigeneračnom učení. Bolo to už druhé stretnutie v rámci tohto projektu.

IMG_20160208_161539V piatok sme sa oboznámili s činnosťou Galénova nadačného fondu za minulý rok, zistili aký bol počet udelených Brezových lístkov a prebrali sa plány na tento rok. Potom nasledovala voľná debata vedúcich.

V sobotu bol deň plného nasadenia. V rámci medzigeneračného učenia sme už od rána pracovali pod vedením skvelej lektorky Olgy Medlíkové. Tento krát sme riešili problematiku feedback-u (spätnej väzby) a kritiky, typov ľudí podľa osobnosti, generačných rozdielov v prijímaní informácii a požiadaviek. Skúšali sme si modelové situácie na prijímanie kritiky od rôzneho typu ľudí a trénovali sme si čo najlepšiu reakciu pre náš osobný rozvoj a nekonfliktnosť rozhovoru. Taktiež sme skúšali ako podať kritiku tak, aby bola prijatá a nebola osobná a urážlivá, ale prospešná veci. Následne sme debatovali o prijímaní kritiky pre rozdielne generácie. Rozdelili sme sa do dvoch skupín- mladší a tí skúsenejší, a predstavili sme si medzi sebou našu predstavu o komunikácii, na akú kritiku nie sme schopní reagovať, čo neradi počujeme a čo nám chýba v komunikácii. Večer sme si vytvorili tzv. Rozprávkareň, kde každý rozprával o jeho stretnutí s Galénom, zážitkoch z mládí, či iných príbehoch, o ktoré sa rád podelil. V rámci Rozprávkarne boli taktiež slávnostne udelené Brezové lístky.

V nedeľu ráno sa riešila CVVZ 2016 – Celoštátna vzájomná výmena skúseností, kde boli podané návrhy na zlepšenie a vedenie prednieslo ich program.

A už keď sme spomenuli isté pojmy, bolo by vynikajúce ich aj vysvetliť.

Brezový lístok je ocenenie pre vedúcich mládežníckych a detských kolektívov, takisto ako aj pre členov ktorí sa podieľajú na ich chode. Má dvanásť stupňov a môže byť udelený každému, bez ohľadu na vek, či národnosť. Udeliť mu ho môže taktiež každý, ale musí mať určitú podpisovú silu, ktorá sa určuje počtom podpísaných ľudí a ich stupňom Brezového lístku.

CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností je to najväčšia akcia, kde sa každoročne stretávajú dobrovolľníci a vedúci kolektívov z celého Česka a Slovenska, cieľom je vymeniť si skúsenosti, naučiť sa nové hry či zlepšiť sa vo svojej práci. Je konaná formou workshopov a prihlasuje sa na vopred.

Galénův nadační fond  je spoločenstvo, ktoré podporuje priateľstvo rozrôznených /Je to myšlienka, že všetci by sa mali deliť o svoje py o skúsenosti, bez ohľadu na to z akej organizácie sú/ a jeho úlohou je najmä distribúcia Brezových lístkov, ich nákup, výroba, pomoc pri CVVZ-kách.

Pre viac info :

http://www.cvvz.cz/

http://www.brezovylistek.cz/

 

Kristína Jaššová

ÚO Dubnica nad Váhom