akreditV posledný júlový týždeň sa zišlo 18 mladých ľudí vo veku 14 -16 rokov v Starej Bystrici, na to aby sa vyškolili v práci s deťmi. Prebrali sme si základy práce s deťmi, psychológiu, vývin dieťaťa.

Ukázali sme si aké hry môžeme hrať v rôznych prostrediach a načo sú určené. Názorne sme si vyskúšali prvú pomoc a základné ošetrenia. Bavili sme sa o detských a ľudských právach, taktiež sme si vytvorili ideálneho vedúceho. Krásne sme zmokli na túre na neďalekú rozhľadňu Bobovec. Spievali sme si pri ohníku a zabávali sa. Po záverečnom programe všetci obdržali certifikát. Veríme, že všetci zúčastnení svoje nové poznatky využijú nápomocne pri práci s deťmi v svojej ÚO a tešíme sa na ich ďalšiu spoluprácu s nimi.

Kristína Jaššová, ÚO Dubnica nad Váhom