Medzinárodná výmena Speak up! za dverami


Speak up!Už túto nedeľu, 30. októbra, nastúpim ráno do vlaku do Sniny. Po ceste si prečítam niekoľko kapitol Španielčiny pre samoukov, zahrám si hry na mobile a hlavne(!) pozbieram našich FÉNIXákov po Slovensku. Spoločne sa dopravíme do Sninských rybníkov, kde sa bude konať tohtoročná medzinárodná mládežnícka výmena Speak up! Okrem nás budú na ceste aj účastníci z Českej republiky, Litvy, Poľska a Rumunska.

Spoločne strávime 8 dní, počas ktorých sa budeme venovať témam ako sú ľudské práva, občianske práva, tolerancia, eliminácia predsudkov, komunikácia a mnohé ďalšie.  Všetky aktivity sú pripravené metódami neformálneho vzdelávania. Na príprave sa podieľali všetci účastníci mládežníckej výmeny.

V programe je zakomponované aj spoznávanie Slovenska. Počas týždňa vystúpime na Sninský kameň a navštívime Humenné, kde budeme hosťami územnej organizácie DO FÉNIX Humenné. Humenčania nám ukážu ako u nich funguje územná organizácia a ich mládežnícky parlament.

Počas večerov sú naplánované kultúrne festivaly jazyka, jedla, tradícií,  tanca, hier a predstavovanie krajiny a vlastnej organizácie.

Verím, že výmena bude skvelým zážitkom pre zúčastnených mladých ľudí a túto skúsenosť ako aj informáciekompetencie, ktoré počas nej nadobudnú využijú vo svojej budúcnosti v rámci organizácie, školy či lokálnej komunity.

 

Martina Barboríková

Koordinátor práce s dobrovoľníkmi