Speak up!Už túto nedeľu, 30. októbra, nastúpim ráno do vlaku do Sniny. Po ceste si prečítam niekoľko kapitol Španielčiny pre samoukov, zahrám si hry na mobile a hlavne(!) pozbieram našich FÉNIXákov po Slovensku. Spoločne sa dopravíme do Sninských rybníkov, kde sa bude konať tohtoročná medzinárodná mládežnícka výmena Speak up! Okrem nás budú na ceste aj účastníci z Českej republiky, Litvy, Poľska a Rumunska.

Spoločne strávime 8 dní, počas ktorých sa budeme venovať témam ako sú ľudské práva, občianske práva, tolerancia, eliminácia predsudkov, komunikácia a mnohé ďalšie.  Všetky aktivity sú pripravené metódami neformálneho vzdelávania. Na príprave sa podieľali všetci účastníci mládežníckej výmeny.

V programe je zakomponované aj spoznávanie Slovenska. Počas týždňa vystúpime na Sninský kameň a navštívime Humenné, kde budeme hosťami územnej organizácie DO FÉNIX Humenné. Humenčania nám ukážu ako u nich funguje územná organizácia a ich mládežnícky parlament.

Počas večerov sú naplánované kultúrne festivaly jazyka, jedla, tradícií,  tanca, hier a predstavovanie krajiny a vlastnej organizácie.

Verím, že výmena bude skvelým zážitkom pre zúčastnených mladých ľudí a túto skúsenosť ako aj informáciekompetencie, ktoré počas nej nadobudnú využijú vo svojej budúcnosti v rámci organizácie, školy či lokálnej komunity.

 

Martina Barboríková

Koordinátor práce s dobrovoľníkmi