everybodyOrganizácia Be International z Brna organizuje medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou, ktorého ústrednou témou je ako pracovať so strachom a frustráciou súvisiacich s migráciou a Islamom medzi mladými ľuďmi.

Viac na: http://globalnevzdelavanie.sk/medzinarodny-trening-pre-pracovnikov-s-mladezou