Etapová hra Miesto, kde žijem sa skončila  a my sme prišli úspešne do cieľa. Mladí ľudia ukázali, že vedia byť aktívni v občianskej spoločnosti, vedia vyjadriť svoje názory a postoje, spolupracovať a oslávili 25 rokov DO FÉNIX ako sa patrí. Najlepší z najlepších budú odmenení.  Od 1 do 15.decembra prebiehalo  verejné hlasovanie prostredníctvom dotazníka .Územné organizácie prezentovali svoju celoročnú prácu prostredníctvom krátkych videí za ktoré ste mali možnosť hlasovať a prideľovať im body.

Všetkým zapojeným ďakujeme a tešíme sa na Vaše úlohy v ďalších hrách a projektoch. Ďakujeme aj všetkým ktorí sa zapojili do hlasovania a ohodnotili prácu iných. Z pomedzi hlasujúcich sme vyžrebovali  troch  zapojených, ktorí budú odmenení  vecnými cenami.

Víťazom blahoželáme!!

Krásne Vianoce všetkým  želáme !

 

Víťazi Miesto, kde žijem

  1. miesto Nová Dubnica – koncert
  2. miesto Handlová – vecné ceny
  3. miesto Važec – vecné ceny

 

Víťazi hlasovania – LOSOVANIE

  • Darina Deáková, Kráľová pri Senci
  • Kristína Piskurová, Košice
  • Eva Lesáková, Zemianske Kostoľany