Minulý týždeň sme spustili kampaň Sú to aj moje práva! Chceli sme ňou osláviť Medzinárodný deň ľudských práv (10.12.) a prispieť k zvýšeniu povedomia o ľudských právach. V rámci kampane ste nám mohli prispieť fotografiami, ktoré zobrazovali jedno z práv vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv alebo sa zapojiť aktivitami, ktoré sme ponúkli.

 

Do schránky nám prišlo niekoľko fotografií o ktoré sa s Vami chceme podeliť.

Aj ja mám právo na slobodnú voľbu povolania. (článok 23)

 

Aj ja mám právo na rodinu. (článok 16)

Aj ja mám právo na slobodu pohybu a na voľbu bydliska. (článok 13)

Aj ja mám právo na odpočinok. (článok 24)

 

Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme a dúfame, že aj tí čo nám fotku neposlali, si aspoň rozklikli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv alebo sa zapojili do jednej z individuálnych aktivít. Tak to zas skúsime o rok! :)

Použité zdroje:

snslp.sk