V novembri nám Pavlínka prezradila zaujímavosti o Azerbajdžane, kde je momentálne na študijnom výmennom pobyte. Azerbajdžan je krajina pre nás stále zahalená rúškom tajomstva. Veríme, že napriek tomu ste nemali ťažkosti so súťažnými otázkami. A tu sú správne odpovede:

Najmladší súťažiaci (do 10 rokov):mainYFULogo

Na ktorom svetadiele leží Azerbajdžan?  

Ázia

 

Starší účastníci (10 rokov a viac):

Akým jazykom sa hovorí v Azerbajdžane?

Azerbajdžánčina

 

Prémiová otázka:

Ako sa volá Pavlínkin azerbajdžanský otec a mama?     

Edmand a Šafiga

 

Novembrovú výhru získali:

Riško Konečný

Katka Bležáková

 

Gratulujeme!