V januári začala nová etapová hra Vyskilluj sa! V prvej časti ste sa vo videu s Janom Hargašom dozvedeli o čitateľskej gramotnosti a kritickom myslení. V tejto časti sa zameriame na digitálne zručnosti. Na pomoc sme si prizvali odborníka na grafické práce a nášho dobrovoľníka Ondreja, ktorý pracuje v spoločnosti Ad/Art Slovakia.

Ondrej nám v krátkosti vysvetlil čo znamená mať digitálne zručnosti, ozrejmil nám pojem digitálna gramotnosť a najmä nám názorne ukázal ako si vytvoriť plagát a prezentáciu. Plagát vytvoril na Canva.com a prezentáciu v Google Slides. Oba tieto softvéry sú ľahko dostupné a zdarma. Stačí len jednoduchá registrácia. Vo videách uvidíte presný postup a zároveň Ondrej spomína tipy, ktoré pri práci budete potrebovať (na čo sa zamerať, čo nerobiť, kde nájdete farebné schémy a pod.).

Vašou úlohou je na základe tutoriálov vytvoriť plagát a prezentáciu, ktoré použijete pri záverečnom workshope. Dúfame, že tutoriály poslúžia aj tým, ktorí sa do hry nezapojili.

Ak ste sa ešte nestihli prihlásiť a chcete sa zapojiť, napíšte na projekty@do-fenix.sk.

VYSKILLUJ SA II. zadanie