Počas celého roku 2016 fénixáci súťažili v etapovej hre Miesto, kde žijem. Plnili rôzne úlohy, spovedali predstaviteľov miest a obci, spolupracovali s nimi a výstupy potom zasielali k nám na ústredie.

Poslednou úlohou bolo spracovať video o svojich aktivitách a propagovať sa tak pred ostatnými. Od 1. 12. do 15. 12. 2016 bežalo online hlasovanie, kde najviac hlasov získala ÚO Nová Dubnica a zaslúžene tým vyhrala! Odmenou im bol koncert Martina Haricha u nich doma a odovzdanie vyznamenaní.

Víťazom GRATULUJEME!

FOTOGALÉRIA: facebook.com/photos

NAPÍSALI O NÁS: impulz.press/novadubnica

VIDEOREPORTÁŽ: