Poznáte Jožka Talaroviča a Peťa Ištoňu? Že nie? Obaja sú dlhoroční Fénixáci, nadšení dobrovoľníci, trpezliví pracovníci s mládežou a organizátori zaujímavých projektov. Práve preto sme ich tento rok nominovali na Dobrovoľníka roka 2016.

Minulý rok si v kategórii Dobrovoľník v práci s deťmi a mládežou prevzal cenu Srdce na dlani náš podpredseda Paťo Herman. Tento rok sa do TOP 3, spomedzi 86 nominácií, dostali až dvaja, Jožko v kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia, a Peťo v kategórii Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou.

V pondelok, 10.apríla, doobeda absolvovali prijatie u prezidenta Andreja Kisku a večer boli pozvaní na slávnostné udeľovanie cien. Peťo sa nemohol zúčastniť, no zastúpila ho jeho dcéra, Petra.

O tom aké to bolo vám viac povie práve ona.

V pondelok 10. apríla prebehlo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR slávnostné odovzdávanie ocenení Dobrovoľník roka 2016. Z celkovo 9 kategórií boli v dvoch nominovaní členovia DO Fénix. Bol to Jozef Talarovič z ÚO Snina a Peter Ištoňa z ÚO Stará Turá. Obaja si odniesli ďakovný list za svoju dobrovoľnícku činnosť a veľké poďakovanie aj od ministra Miroslava Lajčáka a riaditeľky národného dobrovoľníckeho centra CARDO Zuzany Vinklerovej.