Spoločenské zmeny v roku 1989 zmenili aj prácu s deťmi v ich voľnom čase. Začali vznikať detské organizácie s novými princípmi činnosti. Pri ich zrode stál väčšinou úzky okruh nadšencov, ku ktorým sa postupne pridávali ďalší, čo túžili pracovať s deťmi. Podobne vznikla aj DO Fénix. Niekoľkí kamaráti, zapálení a skúsení ľudia v práci s deťmi, sa dohodli, na akých zásadách bude organizácia pracovať, na akých základoch bude stáť.

Zakladatelia teda vypracovali štatút, vnútornú štruktúru a obsah činnosti. V neposlednom rade sa zamýšľali nad jej pomenovaním. Napokon sa podeň podpísala Deniska Luptáková, ktorá práve hľadala do školy rozprávky a bájky. Medzi nimi objavila aj príbeh o bájnom fénixovi.

Fénix zakladateľov oslovil, a tak mala organizácia už aj názov.

DO Fénix však dostala svoj rodný list až vtedy, keď Ľudovít Lupták, Daniel Šinka a Gabriela Jurišová pripravili jej registráciu a urobili najdôležitejší krok:

5. apríla 1991 ju zaregistrovali na MV SR. Od tej chvíle sa činnosť Fénixu mohla rozbehnúť.

Pol roka od zaregistrovania DO Fénix sa v Blahovej konala prvá Valná hromada. Zvolila Slovenskú správnu radu a Dozornú kontrolnú radu. Na prvom zasadaní bol zvolený ako predseda Ľudovít Lupták.