Ponuka vzdelávania (nielen) pre predsedov základných organizácií DO FÉNIX

Chcete si rozšíriť základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s deťmi a mládežou? Detská organizácia FÉNIX, o.z. pripravila pre Vás akreditované vzdelávanie Manažment detských organizácií.

Prvé stretnutie sa uskutoční v termíne 9. – 11. 7. 2017 na Sninských rybníkoch.

Vzdelávací program je primárne určený pre predsedov základných organizácií Detskej organizácie FÉNIX, ale aj pre tých, ktorí sa zaoberajú myšlienkou založiť vlastné o.z. zaoberajúce sa deťmi, ale nevedia ako na to.

 

Po ukončení vzdelávania budú účastníci:

  • vedieť základné informácie o legislatíve súvisiacej so vznikom a fungovaním občianskych združení,
  • poznať architektúru organizácie, vzájomné väzby, právnu subjektivitu a fungovanie organizácie (legislatíva, financovanie, spôsoby úspešnej komunikácie)
  • mať praktické skúsenosť s plánovaním aktivít a projektovým manažmentom
  • schopní vyhodnotiť praktický projekt a jeho dopad, efekt pre účastníkov, detskú organizáciu a širšiu komunitu.

 

Témy vzdelávania:

detské organizácie a ich postavenie v štruktúre OZ;  dobrovoľníci a dobrovoľníctvo v práci OZ; participácia dobrovoľníkov na činnosti OZ;  založenie, štruktúra, legislatíva OZ,  prvé kroky OZ; orgány OZ a ich kompetencie, kompetencie zvolených dobrovoľníkov; stereotypy a inovatívne metódy v práci dobrovoľníkov; komunikácia, komunikačné zručnosti a riešenie problémov; projektová činnosť v OZ a tvorba projektov.

 

Ďalšie informácie nájdete v prihláške. Ak sa chcete zúčastniť, pošlite prihlášku čo najskôr na fenix@do-fenix.sk

Prihláška

Pozvánka