Tohtoročné valné zhromaždenie prinieslo so sebou veľa noviniek. Konalo sa v Tatranskej Lomnici 21.-22.4. Program obsahoval body ako napĺňanie strategického plánu, vízia organizácie, zmeny stanov, voľby – predsedu, SRF, KKF a ďalšie.

Počas valného zhromaždenia bola zvolená staronová predsedníčka Evka Pintérová. Gratulujeme! Prebrala „štafetu“ po Norovi Škorvagovi, ktorému touto cestou ďakujeme za jeho činnosť v DO FÉNIX. Jeho predsedníctvo prinieslo mnoho nových nápadov a projektov. Vo Fénixe sa však rozhodol zostať ako predseda kontrolnej komisie, takže lúčiť sa s ním úplne nemusíme.

Ďalšími dôležitými bodmi boli zmeny, resp. úpravy stanov, regrantingového systému, smernice pre hospodárenie, a smernice o odmenách a vyznamenaniach DO FÉNIX, o.z.

Všetky materiály o týchto a ďalších zmenách budú čoskoro uverejnené aj na webe.

Napriek náročnému programu bolo užitočné i príjemné zhodnotiť našu činnosť a plánovať pokračovanie. Počas valného zhromaždenia prebehlo množstvo diskusií, kde zazneli zaujímavé nápady. Teraz, po návrate z VZ, je čas, aby sme sa do nich pustili.