Ako to už býva niekoľko rokov, súčasťou Celoslovenského stretnutia Fénixákov je aj Detská konferencia Sú medzi nami. Počas evalvácie si účastníci volia tému konferencie na nasledujúci rok. Minulý rok sa v dotazníku objavilo niekoľko tém, no najväčší počet získala téma vzťahy. Tento rok bola nielen detská konferencia s témou vzťahy, ale rovno celé celoslovenské stretnutie. Podnázov stretnutia bol Podaj mi ruku.

Pravidlom je, že prvý večer sa jednotlivé základné organizácie navzájom predstavia. Mení sa len zadanie prezentácie, ktoré bolo tento rok Emócie a my. Základné organizácie nám poslali fotografie, ktoré predstavovali emóciu, ktorá sa im spája s Fénixom.

      

V sobotu o 9:30 oficiálne začala Detská konferencia Sú medzi nami. Konferenciu viedla psychologička Petra Kaločayová. Program začal predstavením a prezentáciou témy vzťahy. Účastníci sa dozvedeli prečo je dôležité sa vzťahmi zaoberať, ktoré sú 4 kroky k priateľstvu, ako vzťahy budovať a hľadať spoločné riešenia pri nezhodách, čo je to asertivita a ako ju v komunikácii používať. Čas bol venovaný aj prvej láske a vzťahom detí s rodičmi.

                     

Ďalšiu časť konferencie tvorili workshopy – práca v skupinách. Skupiny si vylosovali svoju tému na ktorej potom až do obeda pracovali. Tém bolo 8:

  1. Ako byť dobrým priateľom?  – „polievka priateľstva“
  2. Ako prejaviť niekomu, že ho mám rád?
  3. Ako sa skamarátiť so sebou?
  4. Ako zostať sám sebou v skupine?
  5. Ako zvládnuť hádku?
  6. Ako môžem povedať nie?
  7. Ako vychádzať s rodičmi? Čo potrebujeme počuť a cítiť od rodičov?
  8.  Prvá láska. Ako na to?

Úlohou bolo spoločne pracovať na tvorbe plagátu, ktorý zadanie vystihuje a potom si pripraviť krátku hranú scénku. Skupiny mali pri plnení zadania priestor na kreativitu, bolo na nich akú scénku zahrajú, keďže zadanie nebolo špecifikovanú na konkrétnu situáciu. A tak to aj dopadlo. Plagáty i scénky boli vynikajúce, plné skvelých nápadov a zábavné pre publikum i samotných účinkujúcich. K záveru konferencie sme rozdali účastníkom evalvačné dotazníky a odovzdali certifikáty o absolvovaní konferencie.

Poobede sme trošku zvoľnili a napriek nie práve najpriaznivejšiemu počasiu sme strávili zábavne popoludnie s Pevnosťou Boyard: športom k dobrým vzťahom. Večer sme si premietli dokumentárny film od organizácie Človek v ohrození o Tareqovi, ktorý musel kvôli vojne utiecť zo Sýrie a žije (zatiaľ) bez rodičov v Holandsku. Deti pracovali s metodickým materiálom k filmu a po premietaní diskutovali v skupinách. Deň ukončila hra Galaxia, ktorá má špecifickú atmosféru. Deti v nej pochopia, že nie sú sami a každý máme nejaké problémy.

               

Nedeľa patrila, ako inak, vzťahom. Doobedie nás navštívili naše partnerské organizácie – TOPGAL Slovensko, Strom života, Lions Clubs International, Štvorlístok deťom, ZŠ Stupava a Iuventa. Každý z nich mal vlastný stánok v areáli, kde predstavil účastníkom svoju činnosť a pripravil aktivity pre deti.

 

Keďže v okolí Duchonky je toho dosť čo vidieť, poobedie sme vystúpili na Topoľčiansky hrad. Išiel s nami aj náš dlhoročný partner a sponzor Marek Džalaj z firmy Topgal. Úlohou detí bolo počas túry pripraviť reklamnú kampaň na priateľstvo. Ak bude táto kampaň úspešná,  Topgal ju od nich „odkúpi“. Podarilo sa, Marekovi sa kampaň páčila a daroval Fénixu výlet do továrne Topgalu v českom Šterneberku. Tak budú mať možnosť Fénixáci vidieť ako a kde sa vyrábajú ruksaky a iné školské pomôcky, ktoré mnohí z nich už vlastnia. Večer nechýbal Minitalent Fénixu, ktorý opäť perfektne zakončil naše spoločné stretnutie.

Celoslovenské stretnutia majú vždy skvelú atmosféru, ale tohtoročné bolo niečím výnimočné. Myslím, že k tomu prispela aj zvolená téma. Uvidíme o rok :).

 

Aktivita  je realizovaná v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.