V januári sme v rámci etapovej hry  otvorili našu skriňu plnú nových informácii a zručností. Každý mesiac sme sazamerali na jednu z kľúčových kompetencií

  • čitateľská gramotnosť
  • digitálne zručnosti
  • finančná gramotnosť
  • prezentačné zručnosti.

Našou módnou prehliadkou nás sprevádzali skúsení odborníci prostredníctvom videí – Ján Hargaš, Ondrej Pudmerický, Dávid Bezák a Veronika Kultanová.

Január patril knihám,  kritickému mysleniu, Nočnej škole, návštevám knižníc a čitateľským maratónom.  Vo februári sa natáčali videá, robila sa grafika, prezentácie a letáky. Všetko je potrebné mať pod kontrolou a dobre spočítané. Naša  pozornosť sa teda upriamila v marci na čísla, rozpočty a finančné zručnosti.  V závere sme sa venovali  rozvoju  prezentačných zručností .

No a takto vymódení  sa  mohli všetci pustiť  v  máji sa  do  zaujímavých a kreatívnych  workshopov. Deti a mladí ľudia zúročili všetko, čo sa naučili. Venovali sa témam ako participácia mladých ľudí, dobrovoľníctvo, ekológia, spolupráca , krásy Slovenska, fotografovanie, či priateľstvo bez hraníc.

 

Vašimi očami:

„Naučili sme sa pracovať v tíme, veľa sme sa dozvedeli, bolo to o zodpovednosti, bola aj sranda, aj sme sa nazlostili, keď to nešlo tak ako malo. Úlohy boli aj ťažké, nás potrápili digitálne zručnosti, ale zadania v čitateľskej a finančnej gramotnosti sa nám páčili. Najviac sa nám páčilo pri prezentačných zručnostiach a workshope. Sme radi a sme pyšní, že sme to dali a do budúcnosti máme o jednu dobrú skúsenosť viac.“ ( ZO  Handlová)

„Zlepšili sme sa najmä vo vzájomnej komunikácii a spolupráci. Privítali by sme ďalšie výzvy, chceme na sebe pracovať a zisťovať, čo všetko dokážeme, keď chceme.“ (ZO  Dubnica nad Váhom )

„Celá táto etapová hra sa nám veľmi páčila a veľmi nás zaujala. Nášmu tímu sa páčili všetky oblasti, ale najviac sme sa zabavili pri čitateľskej a finančnej gramotnosti. Neskutočne nás bavilo vyrobiť si vlastné tričká (ktoré nosíme sem tam ešte aj dnes) a kartičková hra na výmenný obchod, ktorá bola súčasťou finančnej gramotnosti. Veľmi poučné bolo pre nás zostavenie rozpočtu, kde sme si uvedomili hodnotu peňazí. Nové zručnosti sme zasa získali pri výrobe plagátu, nakoľko sme s týmto programom ešte predtým nikdy nepracovali. Taktiež nové zručnosti sme získali pri výrobe videa. Novou skúsenosťou bol aj workshop. Prezentácia pred väčším počtom ľudí bola pre nás spočiatku stresujúca, ale nakoniec to dopadlo dobre.“ ( ZO Klenová)

Všetky výstupy hodnotila komisia  v zložení: Ján Hargaš, Ondrej Pudmerický, Dávid Bezák a Veronika Kultanová.

Po pozretí všetkých výstupov a pridelení bodov ->

Najvyskillovanejšími  sa stali:

  1. miesto – ZO Dubnica nad Váhom (výlet do Bratislavy a sprievodný program)
  2. miesto – ZO Handlová
  3. miesto – ZO Klenová

Víťazom gratulujeme! Budeme ich čoskoro kontaktovať :).