9.7. 2017 ( nedeľa)          VSTÚPTE DO NÁŠHO SVETA

Do  12:00  príchod
12:00 -13:00  ubytovanie
13:00- 14:00  obed
14:30 -15:00  Otvorenie kempu, zoznámenie sa
16:00 – 18:00  Obydlia pre valachov – takto si predstavujem kolibu

 Tvorivé dielne

·        Toto bude naša koliba- pretvorenie chatky na kolibu

·        Prispejem  svojim nápadom

·        Potrebujem pracovnú košeľu – výroba odevov

 

18:00 – 19:00  Večera
19:00 – 19:30   Osobné voľno
19:30 – 20:00  Komunita
20:00 – 21:30  Večer na salaši – hry na zoznámenie
21:30 – 22:00  Osobná hygiena
22:00  Večierka

 

10 .7. 2017 ( pondelok)  ŽIVOT NA FARME

7.30  Budíček
7:30 – 8:00  Osobná hygiena
8:00 – 8:30  Raňajky
8:30 – 9:00  Aj na salaši sa upratuje
9.00 – 12:00 ·        Presun na farmu Mini ZOO do Sniny

·        Prehliadka , zoznámenie sa s prostredím

·        Workshop  – Ovce na Hornom Zemplíne

–         Život na farme

–         Starostlivosť o zvieratá

12:00 – 12:30  Presun do kempu
13:00 – 14:00  Obed
14:00 – 15:30  Osobné voľno
15:30 – 18:00  Krásne sa báť

·        Povery

·        Dramatizácia vybranej povery

 Spracovanie povier do Bačovho denníka

18:00 – 19:00  Večera
19:00 – 19:30  Osobné voľno
19:30 – 20:00  Komunita
20:00 – 21:30  Dlhé večery na salaši – Čo ak príde vlk
21:30 – 22:00  Osobná hygiena
22:00  Večierka

 

11 .7. 2017 ( utorok)       TRADÍCIE A POVERY

7.30  Budíček
7:30 – 8:00  Osobná hygiena
8:00 – 8:30  Raňajky
8:30 – 9:00  Aj na salaši sa upratuje
9.00 – 12:00  Tradície a tradičné remeslá na salaši

·        Práca s drevom (vyrezávanie lyžice)

·        Pripravujeme výrobky na jarmok

12:30 – 13:30  Obed
13:30 – 18:00  Tradície a tradičné remeslá na salaši

·        Práca s drevom (vyrezávanie lyžice)

·        Pripravujeme výrobky na jarmok

18:00 – 19:00  Večera
19:00 – 19:30  Osobné voľno
19:30 – 20:00  Komunita
20:00 – 21:30  Valašské ohne – rozprávanie pri táboráku
21:30 – 22:00  Osobná hygiena
22:00  Večierka

 

12 .7. 2017 ( streda)       Pracujeme s vlnou

7.30  Budíček
7:30 – 8:00  Osobná hygiena
8:00 – 8:30  Raňajky
8:30 – 9:00  Aj na salaši sa upratuje
9.00 – 12:30  Bačov denník – zbieram nové informácie

 Tradície a tradičné remeslá na salaši

·        Spracovanie ovčej vlny

·        pradenie vlny

·        tkanie

·        Pripravujeme výrobky na jarmok

12:30 – 13:30  Obed
13:30 – 18:00  Bačov denník – zbieram nové informácie

 Tradície a tradičné remeslá na salaši

·        Spracovanie ovčej vlny

·        pradenie vlny

·        tkanie

·        Pripravujeme výrobky na jarmok

18:00 – 19:00  Večera
19:00 – 19:30  Osobné voľno
19:30 – 20:00  Komunita
20:00 – 21:30  Trochu kultúry

 Premietanie vybraného filmu

21:30 – 22:00  Osobná hygiena
22:00  Večierka

 

 

13 .7. 2017 ( štvrtok)      Pastierska palica

7.30  Budíček
7:30 – 8:00  Osobná hygiena
8:00 – 8:30  Raňajky
8:30 – 9:00  Aj na salaši sa upratuje
9.00 – 12:30  Workshop – tvorivé dielne

·        Vyrezávanie   pastierskej palice

·        pripravujeme výrobky na jarmok

12:30 – 13:30  Obed
13:30 – 18:00  Workshop – tvorivé dielne

·        Vyrezávanie   pastierskej palice

·        pripravujeme výrobky na jarmok

18:00 – 19:00   Večera
19:00 – 20:00  Vyhodnotenie, aktivity na zber informácií  od účastníkov
20:00 – 21:30  Rozlúčkový táborák, posedenie pri ohni, starý bača rozpráva –  rozprávanie zážitkov
21:30 – 22:00  Osobná hygiena
22:00  Večierka

 

14.7. 2017 ( piatok)         ZÍSKAJ BAČOV PREUKAZ

7.30  Budíček
7:30 – 8:00  Osobná hygiena
8:00 – 8:30  Raňajky
8:30 – 9:00  Aj na salaši sa upratuje
9.00 – 12:00  Workshop – tvorivé dielne dokončujeme výrobky z

·        dreva

·        vlny

·        pripravujeme výrobky na jarmok

12:00 – 12:30  Príprava na obed
12:30 – 13:30  Obed
13:30 – 14:00  Osobné voľno
14:00 – 16:00  Vylepšujeme si kondíciu – šport, plávanie, hry pri bazéne
16:00 – 17:00  Koliba je dokončená, bača vystavuje vysvedčenie

·        inštalovanie výstavky v „kololibe“

·        dokončenie Bačovho denníka

17:00 – 18:00  Bača a valasi na jarmoku

·        prehliadka výrobkov

·        nakupovanie na jarmoku za bačove dukáty

18:00 – 19:00  Večera
19:00 – 20:00  Vyhodnotenie, aktivity na zber informácií  od účastníkov
20:00 – 21:30  Rozlúčkový táborák, posedenie pri ohni, starý bača rozpráva –  rozprávaniezážitkov
21:30 – 22:00  Osobná hygiena
22:00  Večierka

 

15.7. 2017 ( sobota)        ROZLÚČKA S KOLIBOU

7.30  Budíček
7:30 – 8:00  Osobná hygiena
8:00 – 8:30  Raňajky
8:30 – 10:00  Presun do Sniny

 

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.