25. až 26. augusta sa skupina 8 Fénixákov zúčastnila v rámci projektu Trasa valašskej kultúry III. Karpatského zjazdu.

Fénix je v projekte jedným z 10 poľských a slovenských partnerov. Trasa valašskej kultúry je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V Poľskom Tešíne sa konala konferencia otvárajúca tento medzinárodný projekt.

Na konferencii sa diskutovalo o otázkach týkajúcich sa kultúrneho a prírodného dedičstva Karpát v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu a vznikom líniového turistického produktu Trasa valašskej kultúry.

Na druhý deň boli na programe študijné návštevy blízkeho okolia – návšteva múzeí či pastierskych jarmokov. Pred obedom boli účastníci svedkami slávnostného zapálenia vatry s prítomnými partnermi projektu a príchodu oviec na pašu.

Projekt prinesie pre našich členov isto mnoho nového a zaujímavého. História i súčasný život valachov v pohraničnej oblasti má skutočne čo ponúknuť.