Je tu  prvé zadanie hry Magická 8. Aktivity sú určené deťom v mladšom školskom veku (a predškolákom, ktorí si trúfnu na plnenie úloh). Postupne sa budeme venovať 8 kľúčovým kompetenciám. Toto slovné spojenie počuť vo svete už niekoľko rokov. Oficiálne sa dostalo do povedomia 18. decembra 2006, keď Európsky parlament a Európska rada prijali Odporúčanie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.

Kľúčové kompetencie sú kombináciou zručností, vedomostí a postojov. Nazvali sme ich Magická 8, pretože ich potrebuje každý jedinec na svoj osobný rast, rozvoj, aktívne občianstvo, participáciu, sociálne začlenenie a zamestnanosť.

Od októbra do  mája zverejníme úlohy zamerané vždy na 1 z 8 kľúčových kompetencií:

1. Komunikácia v materinskom jazyku

2. Komunikácia v cudzom jazyku

3. Matematická, vedecká a technologická kompetencia

4. Digitálna kompetencia

5. Naučiť sa učiť

6. Spoločenské a občianske kompetencie

7. Iniciatívnosť a podnikavosť

8. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

 

Kompetencie získané neformálnym vzdelávaním dnes nie sú oficiálne uznávané, ale program Erasmus+ a mnohé iniciatívy sa snažia, aby sa tak čím skôr stalo. Často používaným nástrojom je Youthpass – certifikát o neformálnom vzdelávaní. V Magickej 8 sme sa ním inšpirovali a deti, ktoré sa projektu zúčastnia získajú FÉNIXpass.

Fénixáci sa nemusia zapojiť do všetkých 8 častí projektu. Za každú časť (1 z 8), po ktorej splnení nám pošlú 3-10 kvalitných fotografií, opis aktivít a krátku spätnú väzbu, dostanú odmenu. Tá bude v podobe kreatívneho materiálu, upomienkových predmetov a pod. Všetky informácie nájdete nižšie v propozíciách.

Tak a teraz hurá na prvú kompetenciu!

 

Komunikácia v materinskom jazyku

Dobré komunikačné zručnosti sú pre každého veľkým prínosom. Na ich rozvoji pracuje človek celý život, začína už v ranom veku. Podpora vo vyjadrovaní myšlienok, názorov či potrieb je dôležitá počas celého života, detstva nevynímajúc. Niekedy na to stačí naozaj málo – jednoduché otázky, hry, aktivity a pod.

„Kompetencia komunikácia v materinskom jazyku je schopnosť vyjadriť myšlienky, pocity a fakty ústnou i písomnou formou (počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie), a komunikovať s ostatnými ľuďmi vhodným spôsobom vo vzdelávaní,  v práci, doma a vo voľnom čase. Jednoduchšie: Používanie materinského jazyka v rôznych životných situáciách. Vyjadrovanie myšlienok, názorov, pocitov, potrieb a faktov (počúvať, rozprávať, písať a čítať). Porozumieť ostatným.“  (Youthpass Guide, str. 46)

Nižšie nájdete 5 úloh (+ 1 bonusovú). Nie je potrebné sa vopred prihlasovať. Stačí ak nám po splnení aktivít pošlete fotografie a krátky opis ako prebiehali. Nebránime sa ani videám :). Za odmenu Vám pošleme materiály na ďalšiu činnosť. Najmä kreatívny materiál, upomienkové predmety a pod. Fotky posielajte na spravnecentrum@do-fenix.sk.

  1. Rovnako, ale inak

Hru môžete hrať v dvojici alebo v malej skupine. V hre v malej skupine si sadnite do kruhu, chrbtom otočeným dovnútra kruhu. Teda tak, aby ste na seba navzájom nevideli. Každý dostane rovnakú sadu stavebnice. Počet kusov nie je daný, ale je dôležité, aby boli jednotlivé kusy odlišné tvarom či farbou. Ideálne aj tvarom aj farbou. Jeden z vás je náhodné vybraný ako stavbyvedúci. To znamená, že bude dávať inštrukcie o stavbe. Úlohou stavbyvedúceho je postaviť stavbu, postupne spájať kusy stavebnice a pri tom hovoriť presné inštrukcie pre ostatných staviteľov tak, aby na konci hry mali všetci stavitelia rovnakú stavbu ako stavbyvedúci.

To znamená, že pri každom priložení kusu sady je treba presne a jasne povedať aký kus stavebnice má stavbyvedúci práve v ruke a kam ho prikladá. Stavbyvedúci si teda musí dávať pozor na detaily inštrukcií a ostatní stavitelia zas pozorne počúvať. Počas hry je zakázané sa dopytovať akékoľvek otázky. Rozpráva len stavbyvedúci.

Môže sa stať, že nebudú všetky stavby rovnaké, tréningom však zistíte ako inštrukcie zadávať lepšie. Touto hrou sa zdokonalíte v komunikácii. Budete trénovať aktívne počúvanie a zároveň zadávanie inštrukcií jasne a zrozumiteľne pre druhých. To je dôležitou súčasťou efektívnej komunikácie. Musíte mať na pamäti, že tí ktorí vás počúvajú, môžu interpretovať naše slová aj inak ako ich my myslíme.

Príklad podania neúplných inštrukcií.

2. Len 2 slová

V hre Len 2 slová si zlepšíte svoju slovnú zásobuaktívne počúvanie.  Budete sa učiť spolupráci v skupine. V neposlednom rade budete rozvíjať kreatívne myslenie. Úlohou je vytvoriť reťazový príbeh, čo znamená, že jeden príbeh začne rozprávať a ďalší v ňom bude pokračovať. Potom pokračuje ďalší a tak ďalej. Keďže príbeh by mal nadväzovať, musíte sa navzájom pozorne počúvať. Je tu však háčik. Každý z vás na začiatku svojho kúsku príbehu dostane 2 slová, ktoré musí počas rozprávania použiť. Aby ste si slová pamätali, napíšte si ich napr. na tabuľu alebo (ak je to možné) ich môžete aj nakresliť.

Napr.

Prvý má slová žirafa, zlodej. Príbeh môže začať napríklad takto: “Včera sa mi sníval sen. Bol som šerifom na savane a jazdil som na žirafe. Potom som počul nejaký zvuk a zazrel som ako niekto kričí zlodeeej.“ Ďalšie dieťa pokračuje. Jeho 2 slová sú mlieko a telefón.

3. 12 otázok

Hraním 12 otázok sa učíte klásť priame otázky a pozorne počúvať. Sadnite si do kruhu. Jeden z vás si sadne do stredu kruhu a myslí na vec/zviera/osobu. Ostatní hádajú. Ide sa v smere hodinových ručičiek. Pýtajte sa tak, aby odpoveď bola áno alebo nie. Iné odpovede nie sú v hre dovolené. Ak nikto neuhádne po odznení 12 otázok, hráč v strede kruhu vyhráva. V prípade uhádnutia ide do kruhu ďalší v poradí.

4. Grafitti

Ako už samotný názov prezrádza, budete maľovať grafitti. Pripravte si niekoľko flipchartových papierov, ktoré môžete nalepiť na stenu hneď alebo ich nalepíte až potom čo budú pomaľované.  Ak ich aj budete dávať na stenu až neskôr, je dôležité, aby boli spojené už počas aktivity, najlepšie lepiacou páskou. Predtým ako začnete, máte 5 minút na to, aby ste si zvolili tému (zvieracia ríša, rozprávkový svet, piráti a pod.). Po skončení 5 minút všetci onemiete. Nikto už nesmie rozprávať. „Stenu“ maľujete naraz všetci spolu podľa témy, ktorú ste si zvolili. Snažte sa, aby na nej bolo čo najmenej prázdneho miesta, no aby ste si navzájom pri maľovaní neprekážali alebo navzájom nezasahovali do toho čo tvoríte. Vopred sa dohodnite koľko času si necháte na maľovanie, v závislosti od veľkosti „steny“. Touto aktivitou rozvíjate svoju zručnosť prácu v skupine, pozorovanie a neverbálnu komunikáciu.

5. To bol víkend!

Pri tejto aktivite budete potrebovať pomoc od rodiča (alebo aj oboch). Úloha začína doma s rodičmi, kde spoločne nakreslíte ako ste trávili víkend. Po nakreslení sa dohodnete na krátkom opise kresby (1-3 vety, rodič ich napíše naspodok papiera). Vo vopred dohodnutý deň si kresby prinesiete. Postupne ich prezentujte ostatným. Vysvetlite čo je na obrázku nakreslené a porozprávajte čo ste cez víkend robili. Touto aktivitou sa učíte vystupovať na verejnosti,  prezentovať svoje myšlienky, názory a predchádzať tak strachu, ktorí majú ešte aj mnohí dospelí. Po ukončení prezentácií si môžete dať priestor na diskusiu o aktivite – ako sa pracovalo s rodičmi, ako ste sa cítili počas prezentácie, či by ste chceli podobnú aktivitu robiť častejšie a pod. Kresby pozbierajte a urobte z nich dočasnú výstavu na miesto, kde ho môžu vidieť aj rodičia (napr. šatňa).

PRE VEDÚCICH: PRI AKTIVITÁCH NEZABÚDAJTE NA REFLEXIU!

Bonusová úloha: Nauč sa Fénixácku hymnu

V roku 2011, pri príležitosti 20.výročia založenia Detskej organizácie FÉNIX, vznikla Fénixácka hymna. Naučte sa refrén hymny a zaspievajte si ho (ak si trúfate, pokojne aj celú hymnu). Text refrénu je nasledovný:

Fénix nie je len vták dravý,

je aj spolok detí hravých,

Fénix náš vždy lieta s nami,

či po vode, či po stráni,

zábavu nám stále dáva,

keď so šťastím nám zamáva.

Tak poď a pridaj sa k nám, s nami nikdy nie si sám.

Hej nie si sám.

 

Magická 8_propozície