Valachova vareška je názov prvého kulinárneho workshopu pre deti a mládež ktorý sa konal 19.08.2017 v obci Ladomírov v rámci projektu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 pod názvom „Trasa valašskej kultúry“. Po campe „Na salaši“ je to v rámci projektu druhá aktivita s deťmi a pre deti. Cieľom tohto workshopu bolo oboznámiť deti s valašským „jedálničkom“ a hlavne umožniť im vyskúšať si, ako sa pripravujú jednotlivé jedlá.

Hlavným šéfom-kuchárom bol pán František Jurčišin, ktorý pripravil valašské menu,ingrediencie a hlavne, počas celého workshopu sa intenzívne a s veľkou trpezlivosťou venoval deťom, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie tiež patrí aj pomocným kuchárkam a vedúcim DO Fénix, ktorí pomáhali pri náročnej práci.

Ako prebiehal Workshop?

Najprv si malí kuchári obliekli kuchársku rovnošatu – zásteru a čiapku, aby ich bolo dobre vidieť  pri varení a aby si ochránili svoj odev. Keď už boli pripravení, pán Jozef Talarovič (hlavný organizátor akcie) otvoril workshop krátkym príhovorom a zároveň vysvetlil deťom, čo je to „Trasa valašskej kultúry“, prečo idú variť a odkiaľ sa tu vzali valasi. Potom sa prihovoril pán Jurčišin, ktorý deti hneď pozval na miesto „činu“. Presunuli sa na miesto, kde bol pripravený stan, v ktorom prebiehal workshop. Vsetko bolo krásne pripravené, materiál, produkty, z ktorých sa varilo a všetko potrebné k tomu, aby to došlo k zdarnému koncu. Následne sa deti presunuli do hlavnej kuchyne, kde dostali ďalšie ingrediencie, aby mohli začať variť. Šéfkuchár rozdelil úlohy a mohlo sa začať. Každý mal pridelenú prácu a mohlo sa začať.

 

Pri práci dávali na deti pozor vedúci DO Fénix a pri varení pomáhali pomocné kuchárky. Úlohou malých kuchárov bolo pripraviť „Valašské menu“: predjedlo – Ovčiarske dukátiky, polievka – Tradičná valašská kyselica, hlavné jedlo – Bryndzové halušky so slaninou, múčnik – Valašské „frgaly“. To, že sa deti snažili, vidno aj na priložených fotografiách. Úspešne zvládli pod vedením skúsených odborníkov celé valašské menu. Po skončení práce sa najedli najprv deti a potom  ponúkali ochutnávku jedál svojim príbuzným ako aj širokej verejnosti, účastníkom osláv 450. výročia písomnej zmienky o obci Ladomírov. Na záver deti dostali receptár „Valachova vareška“ a od pána Jurčišina na pamiatku lopárik s dátumom konania workshopu.

 Ľubica Talarovičová, DO Fénix Snina