Nesedeli sme doma a naše kroky  smerovali 29.11.2017 na Základnú školu v Tomášove, kde sa konalo ďalšie podujatie v rámci projektu Neseď doma.  Projekt sa mohol zrealizovať vďaka finančnej podpore z Bratislavského samosprávneho kraja. V základnej škole nás  privítalo  viac ako 170 detí a mladých ľudí.  Telocvičňa základnej školy ožila skvelými  nápadmi, smiechom,  množstvom nových informácii a zručností .  Pre účastníkov boli pripravené stánky  zamerané  na detské a ľudské práva, tvorbu kampaní, prezentovanie svojich nápadov,  získavanie zručností prostredníctvom spoločenských hier  a aktívne trávenie voľného času vo svojom okolí. Svoj stánok mali  aj mladí ambasádori projektu  z Kráľovej pri Senci, ktorí si pripravili zábavné aktivity, ktoré je možné realizovať vo svojom okolí, ako aktívne tráviť voľný čas a prezentovali činnosť DO FÉNIX.

Deti a mladí ľudia vyrábali kampane, robili návrhy plagátov, pohľadníc, magnetky, butóny  s námetmi  pre svoje okolie, čo im chýba, čo by chceli vo svojom okolí, obci, meste/ kraji  spropagovať, pripraviť, alebo zmeniť. Ich návrhy  a nápady boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne.

Pri stánku „ Sú to aj tvoje práva“, s pracovným názvom „Dobroprav“, sa mali deti možnosť hravou formou oboznámiť s témami dobrovoľníctva, rovnosti a ľudských práv. Naučili sa, že všetci ľudia sú si rovní v právach a slobodách, že všetci si zaslúžia pomoc rovnako, bez ohľadu na pohlavie, pôvod či vek, a že pomoc môže mať milióny podôb.

Kreativita , tímová spolupráca a motorické zručnosti sa rozvíjali v stánku so spoločenskými hrami Pripravené boli aj videá Vyskilluj sa, pomocou ktorých  sa deti dozvedeli ako zlepšiť svoje zručnosti v oblastiach ako čitateľské zručnosti, kritické myslenie, digitálne, finančné a prezentačné zručnosti.

Celé  naše podujatia  mapovali  noví mladí redaktori zo Základnej školy, robili rozhovory, videá, fotografie a články. Z ich tvorby si máte možnosť prečítať v nasledujúcich riadkoch:

Fénix v Tomášove

Nachádzame sa v obci Tomášov, sme v školskej telocvični a máme tu spoločnosť z DO FÉNIX. Žiaci majú možnosť vyskúšať si všelijaké aktivity, rôzne hry a dokonca aj tanec. Na aktivitách sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Žiaci tu majú na výber neobmedzené možnosti  činnosti – kresliť, hrať sa. Ľudia z DO FÉNIX sú milí, priateľskí a je s nimi naozaj zábava. Dúfame, že nás DO FÉNIX navštívi aj nabudúce. Ďakujeme za pekný deň, tešíme sa na Vás nabudúce.

Deň plný zábavy

Práca ľudí v DO FÉNIX môže byť veľmi zaujímavá, čo sa týka cestovania, nie len po svete, ale aj prezentovanie sa po školách.   Navštívili aj našu školu v rámci projektu Neseď doma. Mohli sme si vyskúšať množstvo aktivít. Naučili sme sa, že každý človek je jedinečný a nezáleží na farbe pleti, náboženstve, alebo národnosti.  Počas aktivít sme zlepšili našu tímovú prácu, zlepšili kolektív, pri spoločenských hrách sme si vylepšili logiku. Počas tvorby kampaní sme sa zamysleli nad naším okolím, čo nám chýba , alebo čo by sme zmenili. Dôležitou témou bolo cestovanie, znečisťovanie životného prostredia.  Pri kreslení  kreatívnych výtvorov  detí opísali svoje sny, čo by chceli okolo seba mať a tým si určili svoje priority.  Ďakujeme organizátorom DO FÉNIX za deň, ktorý nám veľa dal!

 

Počas dňa prebiehali aj súťaže. Víťazov sme vybrali za účasti pani riaditeľky Mgr. Zuzany Sarkovej.

Víťazom gratulujeme!

  1. miesto – Andrea Siposová
  2. miesto- Valentína Vidová
  3. miesto- Viki Andrásyová
  4. Najlepšia kampaň  skupina: Laura Giblová, Emma Váleková, Valentína Vidová
  5.  Špeciálna cena:  Matej Mikóczi

 

Ďakujeme Základnej škole v Tomášove a všetkým aktívnym deťom a mladým ľuďom ktorí sa zapojili. Tešíme sa niekedy nabudúce.

Blue Town French Poster (6)