Druhá kľúčová kompetencia sa nazýva Komunikácia v cudzom jazyku (alebo v cudzích jazykoch).  Cudzie jazyky sú dnes už  nevyhnutnosťou. Ich znalosť zjednodušuje spoznávanie iných kultúr a spoznávanie nových ľudí, zvyšuje zamestnateľnosť, rozširuje možnosti kariéry, buduje sebadôveru, prispieva k zlepšeniu komunikácie v materinskom jazyku, a prináša mnohé ďalšie benefity.

„Komunikácia v cudzom jazyku alebo v cudzích jazykoch je blízko prepojená s komunikáciou v materinskom jazyku. Je založená na rovnakej schopnosti porozumieť a vyjadriť myšlienky, pocity a fakty ústne alebo písomne, v práci, doma, počas voľného času, vzdelávania a tréningu, podľa našich želaní a potrieb.“ (Youthpass Guide, str. 57)

Opäť vás čaká 5 úloh. Nezabudnite sapo splnení jednotlivých úloh o kompetencii porozprávať a reflektovať čo ste sa naučili/v čom ste sa zlepšili. Na Ústredie nám pošlite fotografie a my vám pošleme malú odmenu za vašu činnosť. Ak ste ešte nestihli, napíšte nám koľkí ste sa zapojili a my vám pošleme certifikát Fénixpass spolu s nálepkami, ktorými si svoje úspechy zaznamenáte.

Dvojjazyčné pexeso

Vytvorte si vlastné dvojjazyčné pexeso. Pravidlami sa nelíši od tradičného pexesa. Z výkresov vystrihnite štvorčeky rovnakej veľkosti v párnom počte. Následne vždy na 2 štvorčeky nakreslite rovnaké obrázky a k nim napíšte, čo je na danom obrázku nakreslené – na jeden štvorček po slovensky a na druhý v cudzom jazyku podľa výberu. Neuľahčujte si to a nepíšte slová, ktoré už poznáte, radšej si pomôžte slovníkom.

Pexeso si môžete vyrobiť aj z kartónu. Ak nechcete kresliť, môžete obrázky vytlačiť alebo vystrihnúť z časopisov a nalepiť ich. Pexeso môžete vyrobiť aj bez obrázkov a použiť len slová, bude to však náročnejšie. Touto hrou sa naučíte už počas tvorby nové slovíčka a môžete ich znova a znova precvičovať. Okrem toho trénujete svoju pamäť, pozornosť a koncentráciu, keďže musíte sledovať predtým skryté kartičky a zapamätať si ich pozíciu.

  1. Slovník

Vyrobte si vlastný obrázkový slovník. Spoločne zvoľte jazyk, ktorý sa učíte alebo taký, ktorý by ste sa učiť chceli. Pripravte veľký zošit (prípadne papiere, ktoré neskôr zopnete). Strán potrebujete toľko,  koľko je písmen v abecede daného jazyka. Ak chcete, môžete jednému písmenu venovať aj viac ako 1 stranu.  Na pomoc budete potrebovať slovník alebo sa môžete opýtať učiteľov, rodičov či kamarátov. Na každé písmeno abecedy nájdite aspoň jedno slovo, ktoré ním začína, napr. a – apple. Na papier následne napíšte písmeno a k nemu dokreslite zvolené obrázky. K obrázkom dopíšte slovo. Dopíšte k nemu aj výslovnosť. Netrápte sa značkami ako sú v slovníku, jednoducho napíšte čo počujete, napr. c – chicken, napíšete „čikn“. Ak si výslovnosťou nie ste istí, pomôžte si Google Prekladačom, keď doň napíšete slovo, je možné si prehrať jeho výslovnosť pod symbolom 🔊.

Netreba sa ponáhľať, slovník nemusí byť hotový za týždeň. Môžete ho robiť postupne. Prípadne rozdeľte písmená medzi seba, aby každé z vás mal na starosti vyhľadanie slovíčok len k niekoľkým písmenám. Slovník ponechajte na mieste, kde k nemu budete mať prístup. Postupne sa k nemu vracajte a trénujte slovíčka. Touto aktivitou spájate obrázky so slovami, čo uľahčuje ich učenie. Počas tvorby rozvíjate kreativitu a rozširujete svoju slovnú zásobu v rodnom i cudzom jazyku. Slovník môžete časom darovať mladším kamarátom.

  1. Pieseň

Spievate si niekedy populárne piesne? Zaujímalo vás niekedy o čom pieseň je? Niekedy to skončí celkom zábavným zistením, že pieseň je o niečom úplne inom ako ste si pôvodne mysleli, alebo zistíte, že niekedy spievate iný text ako v piesni skutočne je. Napr. ako je Zdeno z Popradu (odporúčam vygoogliť). Rozdeľte sa do menších skupín v ktorých sa dohodnete na 1-2 piesňach spievaných v cudzom jazyku. Keď si zvolíte pieseň, nájdite preklad jej textu (Do Google vyhľadávača napíšete: “názov piesne” preklad textu). Predtým ako sa s ostatnými podelíte o preklad, pustite si pieseň a opýtajte ostatných o čom si myslia, že pieseň je. Možno začnete zaujímavú diskusiu potom čo im prezradíte o čom sa v piesni spieva naozaj.

Počúvaním piesní so spevom v cudzom jazyku sa môžete veľmi ľahko zdokonaľovať vo výslovnosti slov.  Počas čítania prekladu možno narazíte na zaujímavé slovné spojenia, ktoré v slovenčine ani neexistujú. Textom i video klipmi vám mnohokrát umelci približujú aj kultúru krajiny. Využitím internetu rozvíjate aj digitálne zručnosti.

  1. Puzzle

Vytvorte si vlastné puzzle, podporujúce učenie cudzieho jazyka. Obrázky môžu byť vopred vytlačené, alebo si ich sami nakreslíte. Potrebný je papier/výkres na ktorom bude obrázok, vytlačený alebo nakreslený. Keďže cieľom je zlepšenie slovnej zásoby cudzieho jazyka, k obrázku napíšeme aj slovo, ktoré popisuje obrázok (viď príklad). Potom obrázok rozstrihajte. Veľkosť jednotlivých kúskov závisí od vašej sebadôvery – aké malé kúsky dokážete znova poskladať do celku?  Úlohou je obrázok poskladať tak, aby vyzeral ako pred rozstrihnutím. Môžete si pripraviť predlohu pôvodného obrázku ako pomôcku a druhýkrát to už skúsiť bez nej.

Touto aktivitou si rozširujete a precvičujete svoju slovnú zásobu v cudzom jazyku. Skladaním puzzle trénujete svoju pamäť i trpezlivosť. Nastavenie cieľov je tiež zručnosť, ktorá sa objavuje v tejto aktivite. Konečným cieľom je poskladanie puzzle, musíte si však dávať aj čiastkové ciele podľa stratégie akú zvolíte (kúsky podľa farieb, nájsť najprv okraje a pod.) Aby vám puzzle vydržali dlhšie, vyrobte ich napr. z kartónu alebo papier zalaminujte.

Pr. 

  1. Prečo študovať cudzie jazyky?

Prečo je dôležité učiť sa cudzí jazyk? Urobte  krátku diskusiu na túto tému. Dajte si nejaký čas, aby ste sa opýtali aj doma, rodičov a známych. Nakreslite alebo nájdite obrázok, ktorý váš dôvod vyjadruje. Potom spoločne vytvorte „nástenku“, kde tieto dôvody v krátkosti popíšete (stačí ku každému jedno slovo). Výsledkom aktivity bude nástenka, ktorú vyveste na miesto, kde ju uvidia aj iné deti, okoloidúci a pod. Možno aj ich motivujete k tomu, aby sa nejaký jazyk začali učiť.