Veľká výmena skúseností sa konala 10.-11. novembra v Piešťanoch. Zúčastnilo sa jej vyše 50 Fénixákov z radov predsedov, vedúcich základných kolektívov, členov Slovenskej rady Fénixu a kontrolnej komisie. Hlavným cieľom podujatia bola ako samotný názov prezrádza, výmena skúseností. Počas dvoch dní prebehlo niekoľko zasadnutí, diskusií a workshopov. Medzi bodmi programu bolo najmä ďalšie smerovanie organizácie, diskusia o budúcich aktivitách a projektoch, nápady od zúčastnených atď.

Témy workshopov boli:

  •  Nové trendy vo Fénixe
  • Projektový manažment
  • Ako narábať s financiami
  • Začíname s Fénixom

Navštívil nás aj Juraj Králik z predsedníctva Rady mládeže Slovenka, ktorý nám porozprával o výhodách členstva a o štruktúrovanom dialógu. Po veľkej výmene skúseností máme už finá lne vybraných ocenených na Fénixáckeho dobrovoľníka roka, pripomienky na web a k tomu máme schválené aj dve nové základné organizácie – Košice Polianska a Galanta.